Formuláře

TYP FORMULÁŘE STÁHNI
žádost o uvolnění PDF DOC
uvolnění žáka z vyučování PDF DOC
žádost o opakování ročníku PDF DOC
mimořádný odchod ze školní družiny PDF DOC
žádost o odklad povinné školní docházky DOC
zápisní lístek do školní družiny PDF DOC
žádost o IVP PDF  DOC
žádost o přestup PDF DOC
zdravotní způsobilost  PDF
žádost o uvolnění z předmětu  PDF
žádost o pravidelné uvolnění ze ŠD (kroužky)  PDF DOC
přijímací řízení – údaje pro vydání přihlášky PDF
návratka pro školní akci

DOC

žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

DOC

 

Pro přihlášení ke stravování použijte prosím elektronický systém.

Informace naleznete v sekci školní jídelna.