ŠPP

Školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně

Mgr. Alena Randusová (náplň činnosti ZDE)

Speciální pedagožka

Mgr. Alena Randusová (náplň činnosti ZDE)

  • tel.: + 420 733 712 860
  • e-mail: alena.randusova@zspruhonice.cz
  • konzultační hodiny: pondělí 16.00–17.00 hod.

Školní metodička prevence

Mgr. Radka Jílková (náplň činnosti ZDE)

Schránka důvěry

Na schůzku se zaměstnanci školního poradenského pracoviště je vhodné předem se objednat telefonicky či e-mailem. Děkujeme.

Komentáře