ŠPP

Školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně

Mgr. Alena Randusová (náplň činnosti ZDE)

Speciální pedagožka

Mgr. Alena Randusová (náplň činnosti ZDE)

  • tel.: + 420 733 712 860
  • e-mail: alena.randusova@zspruhonice.cz
  • konzultační hodiny: pondělí 16.00–17.00 hod.

Školní metodička prevence

Mgr. Radka Jílková (náplň činnosti ZDE)

Školní psycholožka

Mgr. Kristýna Porazilova (náplň činnosti ZDE)

Schránka důvěry

Na schůzku se zaměstnanci školního poradenského pracoviště je vhodné předem se objednat telefonicky či e-mailem. Děkujeme.

Komentáře