Učitelé 21/22

Vedení školy

Ředitelka školy: Mgr. Ester Štorková

Zástupce ředitelky pro 1. stupeň: Mgr. Bc. Romana Šilová

Zástupce ředitelky pro 2. stupeň: Mgr. Roman Navrátil

 

Třídní učitelé

I. A: Mgr. Jana Bergerová

I. B: Mgr. Martina Mudruňková

II. A: Mgr. Michaela Kačinetzová

II. B: PaedDr. Kateřina Petrášková

II. C: Mgr. Soňa Svobodová Králová

III. A: Mgr. Lucie Fatrdlová

III. B: Mgr. Alena Fingralová

III. C: Mgr. Ilona Kaplanová

IV. A: Karel Šíma

IV. B: Mgr. Veronika Pöschlová

IV. C: Mgr. Lucie Stuchlíková

V. A: Mgr. Petra Švábíková

V. B: Mgr. Gabriela Kubanová

V. C: Simona Pálová

VI. A: Mgr. Jana Hanusová

VI. B: Mgr. Iva Chudomelová

VI. C: Mgr. Dagmar Holanová

VII. A: Mgr. Hana Helcl Hoffmannová

VII. B: Mgr. Alexandra Cihlářová

VIII. A: Mgr. Světlana Vrbková

VIII. B: Bc. Lucie Mazurová

IX. A: Mgr. Radka Jílková

IX. B: Mgr. Lukáš Kačinetz

 

Netřídní učitelé

Mgr. Martin Bukáček

Iveta Halová

RNDr. Marie Jaroušková

Miroslav Kalábek

Ing. Otakar Kašpar, PhD.

Mgr. Hana Kovářová

Mgr. Dana Otradovcová

Mgr. Markéta Průšová

Mgr. Alena Randusová

Lauren Rodgers

Ing. Marcela Slunéčková

Dominik Zmeškal

Asistentky pedagoga 

Anna Dobřichovská

Klára Krouzová

Andrea Krumphanzlová

Eliška Kubanová

Klára Niederlová

Renáta Nyčová Hofmanová

Monika Pelcová

Jarmila Ságlová

Jarmila Štogrynová

Radana Urbanová

Školní družina

Bc. Eva Kohoutová, vedoucí vychovatelka

Iva Marvanová

Alena Neužilová

Mgr. Dana Otradovcová

Soňa Smržová

Radana Urbanová

Anna Žďárová

 

Výchovná poradkyně: Mgr. Alena Randusová

Metodička prevence: Mgr. Radka Jílková

Školní psycholožka: Mgr. Kristýna Porazilová

Metodik ICT: Mgr. Roman Navrátil