Učitelé 22/23

Vedení školy

Ředitelka školy: Mgr. Ester Santolíková Štorková
Zást. ředitelky pro 1. st.: Mgr. Bc. Romana Šilová, koordinátor ŠVP
Zást. ředitelky pro 2. st.: Mgr. Roman Navrátil, koordinátor ICT

Třídní učitelé

I. A: Mgr. Ilona Kaplanová
I. B: Mgr. Lucie Fatrdlová
II. A: Mgr. Jana Bergerová
II. B: Mgr. Martina Mudruňková
III. A: Bc. Renáta Nyčová Hofmanová
III. B: PaedDr. Kateřina Petrášková
III. C: Mgr. Soňa Svobodová Králová
IV. A: Mgr. Petra Švábíková
IV. B: Mgr. Markéta Průšová
IV. C: Mgr. Gabriela Kubanová
V. A: Mgr. Karel Šíma
V. B: Mgr. Veronika Pöschlová
V. C: Mgr. Lucie Stuchlíková
VI. A: Mgr. Stanislav Šuléř
VI. B: Dominik Zmeškal
VI. C: Mgr. Martin Bukáček
VII. A: Mgr. Jana Hanusová
VII. B: Mgr. Iva Chudomelová, koordinátor EVVO
VII. C: Mgr. Dagmar Holanová
VIII. A: Mgr. Hana Helcl Hoffmannová
VIII. B: Mgr. Alexandra Cihlářová
IX. A: Mgr. Světlana Vrbková
IX. B: Bc. Lucie Vostrovská

Netřídní učitelé

Iveta Halová
RNDr. Marie Jaroušková
Mgr. Radka Jílková, metodička prevence
Mgr. Lukáš Kačinetz
Miroslav Kalábek
Mgr. Hana Kovářová
Andrea Krumphanzlová
Mgr. Dana Otradovcová
Ing. arch. Jana Palivcová
Simona Pálová
Mgr. Alena Randusová, výchovná poradkyně
Lauren Rodgers
Ing. Marcela Slunéčková

Asistentky pedagoga

Ing. Anna Dobřichovská
Klára Krouzová
Andrea Krumphanzlová
Eliška Kubanová
Klára Niederlová
Jarmila Ságlová
Tereza Strakatá
Jarmila Štogrynová
Alla Tyshyk

Vychovatelky školní družiny

Vedoucí vychovatelka: Bc. Eva Houlíková
Zuzana Hubingerová
Vladěna Kalašová
Iva Marvanová
Mgr. Dana Otradovcová
Soňa Smržová
Anna Žďárová