Učitelé

Vedení školy

Ředitelka školy: Mgr. Ester Štorková

Zástupce ředitelky pro 1. stupeň: Mgr. Bc. Romana Šilová

Zástupce ředitelky pro 2. stupeň: Mgr. Roman Navrátil

 

Třídní učitelé

I. A: Mgr. Michaela Kačinetzová

I. B: PaedDr. Kateřina Petrášková

I. C: Mgr. Soňa Svobodová Králová

II. A: Mgr. Lucie Fatrdlová

II. B: Mgr. Alena Fingralová

II. C: Mgr. Ilona Kaplanová

III. A: Mgr. Jana Bergerová

III. B: Mgr. Martina Mudruňková

III. C: Mgr. Lucie Stuchlíková

IV. A: Mgr. Aneta Richterová

IV. B: Mgr. Gabriela Kubanová

IV. C: Simona Pálová

V. A: Mgr. Markéta Průšová

V. B: Mgr. Petra Švábíková

V. C: Mgr. Veronika Pöschlová

VI. A: Mgr. Hana Helcl Hoffmannová

VI. B: Ing. Barbora Vošická

VII. A: Mgr. Světlana Vrbková

VII. B: Bc. Lucie Mazurová

VIII. A: Mgr. Radka Jílková

VIII. B: Mgr. Lukáš Kačinetz

IX. A: Mgr. Jana Hanusová

IX. B: Mgr. Iva Chudomelová

 

Netřídní učitelé

Bc. Martin Bukáček

Iveta Halová

RNDr. Marie Jaroušková

Miroslav Kalábek

Ing. Otakar Kašpar, PhD.

Zdeňka Matoušová

Mgr. Dana Otradovcová

Mgr. Alena Randusová

Lauren Rodgers

Ing. Marcela Slunéčková

Marte Mirjam Štorek

Asistentky pedagoga 

Anna Dobřichovská

Andrea Krumphanzlová

Iva Marvanová

Renáta Nyčová Hofmanová

Jarmila Ságlová

Ing. Kamila Vobrátilová

Dominik Zmeškal

Školní družina

Bc. Eva Kohoutová, vedoucí vychovatelka

Zuzana Hubingerová

Iva Marvanová

Alena Neužilová

Mgr. Dana Otradovcová

Soňa Smržová

Anna Žďárová

 

Výchovná poradkyně: Mgr. Alena Randusová

Metodička prevence: Bc. Eva Kohoutová

Školní psycholožka: Mgr. Kristýna Porazilová

Metodik ICT: Mgr. Roman Navrátil

Komentáře