Učitelé 22/23

Vedení školy

Ředitelka školy: Mgr. Ester Štorková

Zástupce ředitelky pro 1. stupeň: Mgr. Bc. Romana Šilová

Zástupce ředitelky pro 2. stupeň: Mgr. Roman Navrátil

 

Třídní učitelé

I. A: Mgr. Ilona Kaplanová

I. B: Mgr. Lucie Fatrdlová

II. A: Mgr. Jana Bergerová

II. B: Mgr. Martina Mudruňková

III. A: Mgr. Michaela Kačinetzová

III. B: PaedDr. Kateřina Petrášková

III. C: Mgr. Soňa Svobodová Králová

IV. A: Mgr. Petra Švábíková

IV. B: Mgr. Markéta Průšová

IV. C: Mgr. Gabriela Kubanová

V. A: Karel Šíma

V. B: Mgr. Veronika Pöschlová

V. C: Mgr. Lucie Stuchlíková

VI. A: Mgr. Stanislav Šuléř

VI. B: Dominik Zmeškal

VI. C: Mgr. Martin Bukáček

VII. A: Mgr. Jana Hanusová

VII. B: Mgr. Iva Chudomelová

VII. C: Mgr. Dagmar Holanová

VIII. A: Mgr. Hana Helcl Hoffmannová

VIII. B: Mgr. Alexandra Cihlářová

IX. A: Mgr. Světlana Vrbková

IX. B: Bc. Lucie Vostrovská

 

Netřídní učitelé

Iveta Halová

RNDr. Marie Jaroušková

Mgr. Radka Jílková

Mgr. Lukáš Kačinetz

Miroslav Kalábek

Mgr. Hana Kovářová

Mgr. Dana Otradovcová

Ing. arch. Jana Palivcová

Mgr. Alena Randusová

Lauren Rodgers

Ing. Marcela Slunéčková

Asistentky pedagoga 

Anna Dobřichovská

Klára Krouzová

Andrea Krumphanzlová

Eliška Kubanová

Klára Niederlová

Renáta Nyčová Hofmanová

Jarmila Ságlová

Tereza Strakatá

Jarmila Štogrynová

Školní družina

Bc. Eva Kohoutová, vedoucí vychovatelka

Zuzana Hubingerová

Vladěna Kalašová

Iva Marvanová

Mgr. Dana Otradovcová

Soňa Smržová

Anna Žďárová

 

Výchovná poradkyně: Mgr. Alena Randusová

Metodička prevence: Mgr. Radka Jílková

Metodik ICT: Mgr. Roman Navrátil

Komentáře