Učitelé

Vedení školy

Ředitelka školy: Mgr. Ester Štorková

Zástupce ředitelky pro 1. stupeň: Mgr. Bc. Romana Šilová

Zástupce ředitelky pro 2. stupeň: Mgr. Roman Navrátil

 

Třídní učitelé

I. A: Mgr. Jana Bergerová

I. B: Mgr. Martina Mudruňková

I. C: Mgr. Lucie Stuchlíková

II. A: Mgr. Ilona Kaplanová

II. B: PaedDr. Kateřina Petrášková

II. C: Mgr. Soňa Svobodová Králová

III. A: Mgr. Markéta Průšová

III. B: Mgr. Alena Fingralová

III. C: Mgr. Veronika Pöschlová

IV. A: Mgr. Silvie Strnadová

IV. B: Mgr. Gabriela Kubanová

IV. C: Bc. Mária Kromelová

V. A: Mgr. Petra Švábíková

V. B: Mgr. Anna Marie Špičková

VI. A: Mgr. Radka Jílková

VI. B: Bc. Lukáš Kačinetz

VII. A: Mgr. Jana Hanusová

VII. B: Mgr. Iva Chudomelová

VIII. A: Mgr. Hana Helcl Hoffmannová

VIII. B: Ing. Barbora Vošická

IX.: Mgr. Světlana Vrbková

 

Netřídní učitelé

Bc. Martin Bukáček

Mgr. Lucie Fatrdlová

Iveta Halová

RNDr. Marie Jaroušková

Miroslav Kalábek

Mgr. Dana Otradovcová

Mgr. Alena Randusová

Veronika Schilders

Ing. Marcela Slunéčková

Mgr. Petr Vondra

 

Asistentky pedagoga 

Anna Dobřichovská

Renáta Hofmanová Nyčová

Andrea Krumphanzlová

Iva Marvanová

Jarmila Ságlová

Anna Santolíková

 

Školní družina

Bc. Eva Kohoutová, vedoucí vychovatelka

Hana Květoňová

Iva Marvanová

Soňa Smržová

Mgr. Dana Otradovcová

Mgr. Petr Vondra

 

Výchovná poradkyně: Mgr. Alena Randusová

Metodička prevence: Bc. Eva Kohoutová

Školní psycholožka: Mgr. Kristýna Porazilová

Metodik ICT: Mgr. Roman Navrátil

Pin It