Učitelé

Vedení školy

Ředitelka školy: Mgr. Ester Štorková

Zástupce ředitelky pro 1. stupeň: Mgr. Bc. Romana Šilová

Zástupce ředitelky pro 2. stupeň: Mgr. Roman Navrátil

 

Třídní učitelé

I. A: Mgr. Lucie Fatrdlová

I. B: Mgr. Alena Fingralová

I. C: Mgr. Ilona Kaplanová

II. A: Mgr. Jana Bergerová

II. B: Mgr. Martina Mudruňková

II. C: Mgr. Lucie Stuchlíková

III. A: Mgr. Aneta Richterová

III. B: PaedDr. Kateřina Petrášková

III. C: Mgr. Soňa Svobodová Králová

IV. A: Mgr. Markéta Průšová

IV. B: Mgr. Petra Švábíková

IV. C: Mgr. Veronika Pöschlová

V. A: Ludmila Faltová

V. B: Mgr. Gabriela Kubanová

V. C: Bc. Mária Kromelová

VI. A: Mgr. Světlana Vrbková

VI. B: Mgr. Ivana Doksanská

VII. A: Mgr. Radka Jílková

VII. B: Bc. Lukáš Kačinetz

VIII. A: Mgr. Jana Hanusová

VIII. B: Mgr. Iva Chudomelová

IX. A: Mgr. Hana Helcl Hoffmannová

IX. B: Ing. Barbora Vošická

 

Netřídní učitelé

Bc. Martin Bukáček

Iveta Halová

RNDr. Marie Jaroušková

Miroslav Kalábek

Zdeňka Matoušová

Mgr. Dana Otradovcová

Mgr. Alena Randusová

Lauren Rodgers

Ing. Marcela Slunéčková

Mgr. Marcela Šternová

 

Asistentky pedagoga 

Anna Dobřichovská

Renáta Hofmanová Nyčová

Andrea Krumphanzlová

Iva Marvanová

Alena Neužilová

Jarmila Ságlová

 

Školní družina

Bc. Eva Kohoutová, vedoucí vychovatelka

Hana Králová

Lucie Mazurová

Alena Neužilová

Leona Pejřilová

Soňa Smržová

Mgr. Dana Otradovcová

 

Výchovná poradkyně: Mgr. Alena Randusová

Metodička prevence: Bc. Eva Kohoutová

Školní psycholožka: Mgr. Kristýna Porazilová

Metodik ICT: Mgr. Roman Navrátil

Pin It