Návštěva divadla

Žáci šestých tříd navštívili 14. března divadelní představení v anglickém jazyce. Inscenace The Alien Grammar Show v Redutě se žákům velmi líbila. Aktivně se zapojili do programu a velmi dobře se bavili i přesto, že cílem

Read more