Týden exkurzí (2. B)

Naše exkurze jsme začali dlouho očekávanou návštěvou zábavního parku Žirafa, kde se děti mohly vydovádět na mnoha atrakcích. Děti byly k neutahání a opravdu nadšené. Druhý den jsme autobusem vyrazili do Centra řemesel a ...

Besídka třídy 2. B

Stejně jako vloni potěšily děti ze 2. B své rodiny besídkou jako rozloučením se školním rokem. Děti nacvičily pásmo písniček, legračních básniček, ukázaly své obrázky. Flétnisti předvedli připravené skladbičky, někteří d...

Dopravní výchova (1.–2. tř.)

Děti z prvních a druhých tříd se zúčastnily výuky na dopravním hřišti u mateřské školky. Paní policistka všem dětem vysvětlila správné chování na silnici a význam značek proto, aby nedošlo k žádné kolizi. Děti se svými k...

Les a jeho obyvatelé (EVVO)

Naše škola využila program akční skupiny MAS Říčansko „EVVO – Les a jeho obyvatelé“, který byl realizován bezplatně sdružením Pro Srbín ve spolupráci s Kynologickým servisem a Agenturou Na Perutích z grantu Středočeského...

Příroda kolem nás (EVVO)

V pátek 18. dubna 2016 proběhl v tělocvičně školy audiovizuální program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), který si pro žáky 1.–9. roč. připravilo občanské sdružení Penthea. Program s názvem Příroda k...

Bubnování v kruhu

Ve dnech 17. a 18. března 2016 za námi do školy přijeli bubeníci Jirka a Lukáš se svým projektem Bubnování v kruhu. S sebou měli spoustu rozmanitých bubnů, bubínků i hracích rour, které si žáci 1. až 6. ročníků mohli běh...

Výlet do skanzenu v Přerově n. L.

V pátek 18. března navštívili žáci 2. A, 2. B, 3. A a 3. B Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem. V rámci programu „Jaro na vsi“ žáci prošli celý areál skanzenu, prohlédli si dobové stavby a seznámili se s živo...

Plavecké závody 2. a 3. tříd

Protože se plavecký výcvik v tomto školním roce chýlí ke konci, děti měly možnost změřit své síly při plaveckých závodech v plavání na 25 metrů stylem prsa. Závodili nejen dobří plavci, ale i méně pokročilí, vybavení nez...

Lov knihomolů ve 2. B

Hned od začátku tohoto školního roku se děti z 2. B pustily do lovu knihomolů. Mol je drobný motýlek a knihomolem je nazývána osoba, která nachází potěšení ve čtení, a tak jsme podle toho nazvali papírové motýlky. Knihom...

Vánoční výlet 2. A a 2.B

Ve středu 9. prosince 2015 se druháci vydali autobusem na výlet na Pěnkavův dvůr do Takonína, kde je čekal velmi pestrý vánoční program. Hned u brány statku děti přivítali voják a čert, hlavní aktéři úvodního představení...