Týden exkurzí (2. A)

V exkurzním týdnu třída 2. A absolvovala rozličné výlety. Na nich je čekaly aktivity pestré jako počasí, které výlety provázelo. První den budoucí zlatí olympionici úspěšně pokořili „nástrahy“ zábavního parku Žirafa. Dru...

Les a jeho obyvatelé (EVVO)

Naše škola využila program akční skupiny MAS Říčansko „EVVO – Les a jeho obyvatelé“, který byl realizován bezplatně sdružením Pro Srbín ve spolupráci s Kynologickým servisem a Agenturou Na Perutích z grantu Středočeského...

Příroda kolem nás (EVVO)

V pátek 18. dubna 2016 proběhl v tělocvičně školy audiovizuální program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), který si pro žáky 1.–9. roč. připravilo občanské sdružení Penthea. Program s názvem Příroda k...

Bubnování v kruhu

Ve dnech 17. a 18. března 2016 za námi do školy přijeli bubeníci Jirka a Lukáš se svým projektem Bubnování v kruhu. S sebou měli spoustu rozmanitých bubnů, bubínků i hracích rour, které si žáci 1. až 6. ročníků mohli běh...

Výlet do skanzenu v Přerově n. L.

V pátek 18. března navštívili žáci 2. A, 2. B, 3. A a 3. B Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem. V rámci programu „Jaro na vsi“ žáci prošli celý areál skanzenu, prohlédli si dobové stavby a seznámili se s živo...

Plavecké závody 2. a 3. tříd

Protože se plavecký výcvik v tomto školním roce chýlí ke konci, děti měly možnost změřit své síly při plaveckých závodech v plavání na 25 metrů stylem prsa. Závodili nejen dobří plavci, ale i méně pokročilí, vybavení nez...

Vánoční výlet 2. A a 2.B

Ve středu 9. prosince 2015 se druháci vydali autobusem na výlet na Pěnkavův dvůr do Takonína, kde je čekal velmi pestrý vánoční program. Hned u brány statku děti přivítali voják a čert, hlavní aktéři úvodního představení...

Vánoční dílny ve 2. třídách

Protože malí druháčci opravdu rádi tvoří, věnovali kromě Dne řemesel vánočnímu vyrábění ještě dvě hodiny a při vánoční tvořivé dílně si pod vedením paní lektorky z DDM Opatov vyzkoušeli znovu svou zručnost. Každému se po...

Den strašidel

V úterý 27. října 2015, několik dní před lidovým anglosaským svátkem Halloween, proběhl na naší škole tradiční Den strašidel. V 1. A třídě si žáci povídali o českém svátku „Dušičky“ a porovnávali jej s anglos...

Plavecký výcvik v bazénu v Hostivaři

Třídy 2. A, 2. B, 3. A a 3. B navštěvují každý týden lekce plavání v bazénu sportovní haly v Hostivaři. Dětem se tu věnují zkušené a milé plavčice, které během kurzu nenásilně krůček po krůčku proměňují neplavce v plavce...