Besedy se spisovatelkou

Dne 10. května a 12. května 2017 se třídy I. A, I. B, I.C a II. A zúčastnily besedy s paní spisovatelkou. Jitka Vítová se kromě psaní dětských knih také věnuje besedám s dětmi. Navštívila již desítky mateřských i základn...

Exkurze do svíčkárny v Šestajovicích

Dne 7. dubna 2017 jeli žáci I. A a I. B na školní exkurzi do svíčkárny v Šestajovicích. Zde byl připraven bohatý program. Zdobení svíček barevným voskem, míchání různých barev koupelových solí a barvení vyfoukaných vajíč...

Sklář ve škole (I. A/I. B)

V pátek 17. března 2017 navštívil naši školu sklář pan Zahradník. Žáci tříd I. A a I. B se pod jeho vedením zúčastnili vzdělávacího programu. Program byl rozdělen do dvou dvouhodinových bloků tak, aby se obě třídy prostř...

Žížaliárium (I. A/I. B)

V pátek 3. března 2017 žáci I. A a I. B vyráběli ve třídách ŽÍŽALIÁRIUM. Pracovali ve skupinách. Do skleněných lahví jsme dali zeminu, písek, natrhané listy, žížaly a vše pokropili vodou. Na závěr jsme sklenici přikryli ...

Exkurze do Hrusic (I. A, I. B)

V pátek 25. listopadu 2016 se vydali žáci třídy I. A a I. B na svoji první školní exkurzi. Jejich cesta vedla do nedalekých Hrusic, kde navštívili Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny. Expozicemi památníku provedl dět...

Čtenářské dílny (I. A/I. B)

V pátek 11. listopadu 2016 si žáci třídy I. A a I. B vyzkoušeli první Dílnu čtení.  Dílna čtení je speciální hodina českého jazyka. Jejím úkolem je rozvíjet u dětí čtenářskou gramotnost, vztah k literatuře a umožnit jim ...