Týden exkurzí (1. A)

Ve čtvrtek 16. června se děti seznámily se zvířaty, která žijí na statku v Toulcově dvoře. V pátek 17. června děti poznaly prostředí a systém knihovny na Opatově. Jaké knihy si zde mohou půjčovat a jak se ke knihám chova...

Prvňáčci na výstavě (1. A)

Ve čtvrtek 2. června 2016 navštívily děti z 1. A výstavu v prostorách obecního úřadu s názvem Vzpomínky na Průhonice. Děti si prohlédly akvarely průhonického rodáka pana Vlastimila Bezoušky. Na obrazech hledaly domy, kte...

Cesta do pravěku (1. A)

Děti z 1. A se na den ocitly v pravěku. Četli ze zajímavých knih o našich předcích (Lucie Seifertová – Dějiny českého národa, Barbora Botková – Cesty dětí do staletí). Jak tenkrát lidé žili, lovili, oblékali se, co vyráb...

Dopravní výchova (1.–2. tř.)

Děti z prvních a druhých tříd se zúčastnily výuky na dopravním hřišti u mateřské školky. Paní policistka všem dětem vysvětlila správné chování na silnici a význam značek proto, aby nedošlo k žádné kolizi. Děti se svými k...

Svět kostiček (1. A)

V pátek 1. dubna navštívily děti z 1. A výstavu „Svět kostiček“ v muzeu v Říčanech.  Vstoupily do světa LEGO. Do světa tvořivosti, zábavy a objevování. Prohlédly si letiště s letadly z 90. let i současnosti, auta, filmov...

Březen, měsíc knihy a čtenářů (1. A)

Březen je vyhlášen měsícem knihy a čtenářů, proto jsme s dětmi v 1. A věnovali knihám více času než obvykle. Mluvily jsme o tom, proč je pro nás knížka kamarád. Jak se k ní máme chovat. Co všechno nám může kniha nabídnou...

Hurá, Velikonoce (1. A)

Ve středu 23. března prožily děti z 1. A projektový den plný soutěží a her ve znamení blížících se Velikonoc. Ve skupinách sbíraly body na hrací kartu v podobě jarního kuřátka. Povídaly si o symbolech jara i velikonočníc...

Sto dnů ve škole (1. A)

Děti z 1. A oslavily svůj stý den ve škole. Tělocvik byl ve znamení rekordů se stovkou. Běh na 100 metrů. Za 100 sekund zvládnout přeskoky přes švihadlo, sedy lehy, hody míčem a jiné disciplíny. V matematice děti vypočít...

Návštěva dětí z MŠ ve škole

Ve čtvrtek 21. ledna 2016 navštívily děti z mateřské školy prvňáčky.  Poslechly si, jak školáci umí po pěti měsících ve škole číst. Pak už se samy zapojily do výuky. Počítaly, zpívaly, zkoušely i psát na tabulku, pracova...

Adventní čas v 1. A

Přijměte malou pozvánku do adventního času ve třídě 1. A. Děti si ozdobily třídu a stromeček, pod který nosí kamarádům dárečky. Ty budou rozbalovat při třídní besídce 22. prosince. Každý den děti losují, kdo si vytáhne z...