Výlet 1. A a 1. B na zámek Radíč

Prvňáčci se vypravili ve středu 17. 6. 2015 na zámek Radíč, kde na ně hned u vchodu čekala princezna se svou komornou, které se staly jejich průvodkyněmi po zámku. Prohlídka to byla opravdu zážitková, s čarováním, plnění...

Zdravá 5

Pro děti ze všech tří prvních tříd byl v úterý 9. června 2015 připraven program Škola zdravé 5 zaměřený na zdravý životní styl. Lektorka seznámila děti zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Důra...

Den zvířátek v 1. A a 1. B

Na pondělí 8. června 2015 se prvňáčci už dlouho těšili. Měli totiž slíbené, že mohou do školy přinést ukázat své zvířátko. Někteří z domácích mazlíčků s námi ve třídě pobyli jen chvilku, jiní s námi strávili celé vyučová...

Třída 1. A v knihovně

Dne 8. dubna 2015 jsme navštívili knihovnu na Opatově, kde pro nás připravili úžasný program “Putování za pohádkou”. Žáci 1. A si ověřili, jak znají klasické české pohádkové bytosti. Putovali s Honzou a hleda...

Exkurze do svíčkárny v Šestajovicích

Dne 25. března 2015 navštívily děti z 1. A a 1. B svíčkárnu v Šestajovicích. Seznámily se tu s výrobou svíček a samy si obarvily svíčku voskem. Také nalévaly vosk do skořápek od vajíček. Vznikly tak nádherné svíčky, kter...

Dřevíčkové dílny

Od úterý do pátku se děti z 1. až 6. tříd zúčastnily Dřevíčkové dílničky výtvarníka Marka Pilnáčka, který se svým  technicko-výtvarným projektem navštívil naši školu už v minulých letech. Pro každou třídu si opět připrav...