Kroužky

Přehled kroužků ZŠ Průhonice organizovaných ve školním roce 2022/2023 zaměstnanci školy

Název kroužku

Vedoucí kroužku

Kdy

Kontakt

Matematické počítání 9. tř.

M. Jaroušková

pondělí

7.00–7.45

m.jarouskova@centrum.cz

Matematické počítání 8. tř.

M. Jaroušková

úterý

7.00–7.45

Flétna pro 1. a 2. třídu a děti pokračující z minulého roku

I. Kaplanová

Dle domluvy

ilona.kaplanova@zspruhonice.cz
Tanečky – cvičení s hudbou 1. – 4.

M. Mudruňková

čtvrtek

14.45–15.45

m.mudrunkova@centrum.cz

Vaření

I. Macháčková

čtvrtek

15–16.30

alena.randusova@zspruhonice.cz
Anglická konverzace

L. Rodgers

pondělí

13.35–14.20

14.45–15.30

info@rodgerslauren.com

English cooking club

L. Rodgers

středa

14.45–15.30

Kroužek sportovního lezení

M. Bukáček

V. Santolík

pondělí

15–16

16–17

vit.santolik@zspruhonice.cz

Malý zálesák

P. Plavec

pátek

14.30–15.45 (1. st.)

15.45–17.00 (2. st.)

petr.plavec@zspruhonice.cz

Sportovní MEHLA 6. – 9. tř. P. Plavec

úterý

18–19.30

Tvoření vlastních Web stránek

8. a 9. tř.

M. Kalábek

úterý

15.10–16.10

miroslav.kalabek@zspruhonice.cz

Trénink jazykových schopností

Elkonin

A. Santolíková pondělí

14.45–15.30

santola1@hsvos.eu

Komentáře