Kroužky

Kdy

Název kroužku Kde

Kontakt

pondělí

07.00–07.45

Matematické počítání 9. tř. 7. A m.jarouskova@centrum.cz

pondělí

13.00–13.30

Flétna 3. C

ilona.kaplanova@zspruhonice.cz

pondělí

13.35–14.20

14.45–15.30

Anglický club 5. C

info@rodgerslauren.com

pondělí

15.00–16.00

16.00–17.00

Kroužek sportovního lezení Velká hala

vit.santolik@zspruhonice.cz

úterý

07.00–07.45

Matematické počítání 8. tř. 7. A

m.jarouskova@centrum.cz

úterý

13.00–13.30

Flétna 3. C

ilona.kaplanova@zspruhonice.cz

úterý

15.00–16.00

Gymnastika Velká hala

www.krouzky.cz

úterý

15.00–15.45

Sportovky Malá hala

TJ Pupásek

úterý

18.00–19.30

Sportovní MEHLA 6. – 9. tř. Malá hala

petr.plavec@zspruhonice.cz

středa

07.00–07.40

Kroužek českého jazyka 9. B 6. A

jana.hanusova@zspruhonice.cz

středa

14.30–15.00

Flétna 3. C

ilona.kaplanova@zspruhonice.cz

středa

14.45–15.30

English cooking club Kuch

info@rodgerslauren.com

středa

15.00–16.00

Tanečky Malá hala

m.mudrunkova@centrum.cz

středa

15.00–16.00

Florbal Velká hala

www.krouzky.cz

čtvrtek

15.00–16.00

Moderní tanec Malá hala

www.krouzky.cz

čtvrtek

13.45–14.45

Paletka

VV

jana@bergerovi.cz

čtvrtek

15.15–16.15

Paletka

VV

Čtvrtek

16.00–17.00

Sportmix Malá hala

Gymnathlon

pátek

14.30–15.30

15.30–17.00

Malý zálesák D0 Jaz3

venku

petr.plavec@zspruhonice.cz

Komentáře