Kroužky

Přehled kroužků organizovaných školou a jejími zaměstnanci ve školním roce 2020/21

Název kroužku

Vedoucí kroužku

Kdy

Kroužek českého jazyka 9. A

J. Hanusová

pátek od 7.00 hod.

Kroužek českého jazyka 9. B

J. Hanusová

středa od 7.00 hod.

Matematické počítání 9. třída

M. Jaroušková

úterý od 7.00 hod.

Matematické počítání 8. třída

M. Jaroušková

středa od 7.00 hod.

Zábavná logopedie pro 1. třídu

E. Houlíková

úterý 11.45 hod.

Flétna pro 1. a 2. třídu a děti pokračující z minulého roku

I. Kaplanová

po–pá po domluvě

Keramika

V. Schilders

úterý 15.00 a 17.00 hod.

čtvrtek 17.00 hod.

Tanečky – cvičení s hudbou

M. Mudruňková

úterý 14.45 hod.

Paletka pro žáky 2.–4. tříd, které nechodí do družiny.

J. Bergerová

středa 13.00 hod.

Paletka pro žáky 1. a 2. tříd

J. Bergerová

středa 14.45 hod.

Deskové hry (ZDARMA)

I. Chudomelová

L. Kačinetz

úterý 14.00 hod.

čtvrtek 15.15 hod.

Anglický jazyk

L. Rodgers

pondělí 13.35 a 14.45 hod.

úterý 13.35 a 14.45 hod.

středa 14.45 hod.

Kroužek sportovního lezení

M. Bukáček

V. Santolík

pondělí 16.00 hod.

Malý zálesák

P. Plavec

pátek 15.30 hod

Komentáře