Školní jídelna

Aktuální jídelníček

Přihlášení­ do systému objednávání stravy

Odkaz na stáhnutí aplikace Strava.cz do vašeho Androidu

Informace pro rodiče – školní rok 2021/2022

Vážení rodiče a milí strávníci,

dovolte mi, abych Vám před začátkem nového školního roku předal pár důležitých informací týkající se stravování v naší školní jídelně. Školní jídelna začíná v tomto školním roce vařit od středy dne 1. září 2021.

Z provozních důvodů bude školní jídelna od začátku školního roku vařit pouze jedno hlavní jídlo denně. Nicméně v průběhu školního roku se budeme snažit Vám nabídnout výběr ze dvou hlavních jídel denně. Děkujeme za pochopení.

Všichni strávníci (i ti stávající) musí být před začátkem nového školního roku přihlášeni. Učiňte tak na této adrese: https://1url.cz/aMh4H

Pro rodiče nových strávníků (prvňáků atd.): po přihlášení vašeho dítěte ke stravování, napište e–mail na jidelna@zspruhonice.cz a dohodneme se na dalších podrobnostech stravování vašeho dítěte (VS, číslo účtu atd.). Nemusíte se bát, vaše dítě dostane na začátku roku oběd i v případě, že nestihnete včas poslat platbu.

Platba obědů

Ceny obědů jsou v souladu s vyhláškou o školním stravování (463/2011 Sb., příloha 2) stanoveny od 1. 9. 2019 takto:

Žáci 7–10 let                     28 Kč za oběd          paušální částka za měsíc 588 Kč

Žáci 11–14 let                    30 Kč za oběd          paušální částka za měsíc 630 Kč

Žáci 15 a více let               32 Kč za oběd          paušální částka za měsíc 672 Kč

Upravte prosím své trvalé příkazy na správné částky. VS a číslo účtu (100 028 393 / 0300) zůstává stejné po celou dobu docházky dítěte.

Dbejte prosím na to, aby příslušná částka na další stravný měsíc byla na účtu do konce měsíce předcházejícího.

Je možné též obědy platit pohodlně pomocí inkasa, kdy si peníze na každý měsíc strhneme v přesné výši sami. Tento způsob preferujeme. NAPIŠTE NÁM.

AKTUÁLNÍ STAVY KONT SI MŮŽETE KONTROLOVAT PO PŘIHLÁŠENÍ NA WWW.STRAVA.CZ. V PŘÍPADĚ NEDOPLATKU, OBRATEM ZAŠLETE PLATBU V PŘÍSLUŠNÉ VÝŠI A ZALOŽTE TRVALÝ PŘÍKAZ NA DALŠÍ MĚSÍCE.

Výdej obědů

Obědy jsou vydávány jako v minulém roce od 11.40 do 14.00. Čipové karty sloužící jako identifikace strávníka u výdeje vydává hospodářka školy (paní Doubravová) a to za cenu 200 Kč.

Výdej obědů pro nemocné strávníky

První den nemoci je možné si oběd vyzvednout do vlastní nádoby v době od 11.15 do 11.30 hodin.

Objednávání obědů

Obědy se objednávají prostřednictvím internetu (www.strava.cz) nebo v objednávacím boxu umístěným v jídelně. V případě nastaveného limitu objednávek  u obědu čísla 2 budou veškeré objednávky učiněné na tento den před zveřejněním jídelníčku anulovány. Jídelníčky jsou zveřejňovány minimálně na týden dopředu.

Odhlašování obědů

Pondělí je možné odhlásit ještě ten samý den do 8.00 a to buď pomocí SMS na 734 575 365 nebo emailem na jidelna@zspruhonice.cz. Jiné dny je nutno odhlašovat do 14.00 předchozího dne (tj. odhlásit středu lze do 14.00 v úterý). Odhlašovat lze i na www.strava.cz.

Kontaktní údaje jídelny

Veřejné dokumenty jídelny najdete na: http://1url.cz/JGwk

Číslo účtu jídelny: 100 028 393 / 0300 (ČSOB) – při platbách za obědy VŽDY uvádějte přidělený variabilní symbol!

S přátelským pozdravem

Ing. Jan Martinovský – hospodář ŠJ ZŠ Průhonice

Ladislava Přibylová – vedoucí kuchyně