Nejnovější příspěvky

Informace o kroužcích ŠK

Vážení rodiče, vaše děti byly informovány, že kroužky ŠK pana Lukáše Němce (Němčina 1, 2 a Kroužek historie – Egypt) byly otevřeny k 7. 10. 2013. Kroužek Němčina 3 nebyl pro malý zájem otevřen....

Žákovský parlament – zástupci tříd

 1.A Chlebnová Tereza, Novák Oliver 1.B Roneš Lukáš, Sokolová Miriam  2.A Alex Paták, Alžběta Patáková 2.B Zajíc Martin, Horešovská Kateřina 3.A Mára Jiří, Gilíková Johana 3.B Kobes Ondřej, Bárková Anna 4.A Bartusek Tomá...

Volby do školské rady

Ředitelka školy svolává zákonné zástupce žáků školy k volbám do školské rady dle § 167, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a Volebního řádu Školské rady při základní škole zřízené obcí Průhonice.  Volby se konají v p...

Informace o kroužcích ŠK

Vážení rodiče, všechny kroužky školního klubu jsou již v provozu kromě kroužků Němčina 1, 2, 3 a Kroužek historie – Egypt (pro malý počet přihlášených žáků). O začátku fungování kroužků pana učitele Lukáš Němce vás...

Pozvánka na sportovní odpoledne ZŠ a MŠ Průhonice

Připravili jsme pro vás, děti, a zároveň i pro vaše rodiče, zábavné sportovní odpoledne. Přivítáme tak dodatečně nový školní rok a rozloučíme se s létem. Kromě toho, že se bude soutěžit, uvidíte také exhibici taekwon-da ...

Informace k výskytu pedikulózy

V případě výskytu pedikulózy (ale i jiných infekčních onemocnění) ve škole je naprosto nezbytná spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci) všech dětí. Učitelé sami nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířili pe...

Požární cvičení na ZŠ Průhonice

První zářijový týden je mnohými prvňáčky nedočkavě očekáván. Mnozí žáci se naopak do školy po pěkných prosluněných prázdninách příliš netěší. Rozhodli jsme se, že všem začátek nového školního roku zpestříme evakuačním cv...

Nová webová prezentace školy

Vážení návštěvníci, právě probíhá přechod na nový formát webové prezentace školy. Postupně se zde budou objevovat informace ze života školy. Zatím se můžete podívat na složení pedagogického sboru pro letošní rok a přečís...