Nejnovější příspěvky

Den strašidel ve 3. B

V pátek 1. 11. 2013 si děti ze 3.B užily Den strašidel. Ráno byla třída plná strašidelných a kouzelných bytostí, které po celý den plnily zábavné i strašidelné úkoly, hrály hry, tančily s kostlivcem na anglickou písničku...

Ohlédnutí za sportovním dnem

Ve čtvrtek 3. 10. proběhlo v areálu naší školy a v areálu MŠ sportovní odpoledne, které bylo určeno dětem a jejich rodičům. Prosluněné počasí nám dovolilo, aby se celá akce uskutečnila tak, jak byla naplánována. Rozmanit...

Upozornění pro rodiče

Vzhledem k rozšířené epidemii pedikulózy jsme přistoupili k plošné dezinfekci všech prostor školy včetně skříněk dětí a důrazně žádáme všechny rodiče, aby během podzimních prázdnin provedli dezinfekci všech školních věcí...

Pobytový kroužek – oznámení

Vážení rodiče, pobytový kroužek bude otevřen pouze pondělky od 12 do 15 hodin. V ostatní dny se pro malý počet zájemců neotvírá. Kroužek povede paní Alena Randusová. Začínáme již 21. 10. 2013!

Informace o kroužcích ŠK

Vážení rodiče, vaše děti byly informovány, že kroužky ŠK pana Lukáše Němce (Němčina 1, 2 a Kroužek historie – Egypt) byly otevřeny k 7. 10. 2013. Kroužek Němčina 3 nebyl pro malý zájem otevřen....

Žákovský parlament – zástupci tříd

 1.A Chlebnová Tereza, Novák Oliver 1.B Roneš Lukáš, Sokolová Miriam  2.A Alex Paták, Alžběta Patáková 2.B Zajíc Martin, Horešovská Kateřina 3.A Mára Jiří, Gilíková Johana 3.B Kobes Ondřej, Bárková Anna 4.A Bartusek Tomá...

Volby do školské rady

Ředitelka školy svolává zákonné zástupce žáků školy k volbám do školské rady dle § 167, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a Volebního řádu Školské rady při základní škole zřízené obcí Průhonice.  Volby se konají v p...

Informace o kroužcích ŠK

Vážení rodiče, všechny kroužky školního klubu jsou již v provozu kromě kroužků Němčina 1, 2, 3 a Kroužek historie – Egypt (pro malý počet přihlášených žáků). O začátku fungování kroužků pana učitele Lukáš Němce vás...