Nejnovější příspěvky

Návštěva knihovny

Dne 9. října jsme navštívili knihovnu na Opatově. Cestu autobusem jsme zvládli bez problémů a v knihovně se nám moc líbilo, paní knihovnice vyprávěla velmi poutavě a všechny děti úžasně spolupracovaly. Myslím, že se z po...

Beseda s vědcem

Dne 7. září se žáci 6.–9. ročníku zúčastnili besedy s vědcem v rámci projektu Triangl. Dvouhodinové bloky pod vedením Mgr. Juračky představily žákům především makrosnímky mikrosvěta kolem nás. Tyto záběry byly pořízeny ř...

Dopravní výchova

V letošním školním roce byla na naší základní škole zahájena výuka dopravní výchovy pro žáky 3.–5. ročníku. Po celý rok se budou děti seznamovat s pravidly silničního provozu, která jim pomohou orientovat se v dopravních...

Sportovní odpoledne

Ve čtvrtek 2. 10. 2014 se v areálu ZŠ a MŠ konal 2. ročník Sportovního odpoledne pro rodiče a děti, společná akce obou těchto škol. I díky krásnému slunečnému počasí přišlo velmi mnoho rodin. Po přivítání ředitelkami obo...

Dopravní výchova I.B

V pátek 3. 10. 2014 využila třída 1. B pro výuku prvouky dopravní hřiště u mateřské školy. Prvňáčci se učili správně přecházet vozovku, chodit bezpečně po chodníku i silnici, kde chodník chybí. Děti poznávaly dopravní zn...

Žákovský parlament 2014/2015

Stanovy žákovského parlamentu Žákovský parlament je volen jednou ročně. V žákovském parlamentu jsou dva zástupci každé třídy, které si zvolí třídní kolektiv ve spolupráci s třídním učitelem na jeden školní rok. Je možno ...

Pozvánka na 2. ročník Sportovního odpoledne

Vážení rodiče, milí žáci, přijměte prosím pozvání na 2. ročník Sportovního odpoledne, který naše škola pořádá ve spolupráci s místní mateřskou školou ve čtvrtek 2. října 2014 od 17 hodin. Bližší informace včetně programu...

Pobytový kroužek

Vážení rodiče, od 1. října 2014 bude v provozu Pobytový kroužek. Fungovat bude každý den od pondělí do pátku, vždy od 13 do 16 hodin. Kroužek je otevřen pro žáky, kteří: z kapacitních důvodů nebyli přijati do školní druž...

Návštěva Alzheimercentra

V pátek 12. září 2014 vystoupily děti ze 4. B na slavnosti s názvem „S úsměvem na tváři“ v Alzheimercentru Průhonice. Pod vedením p. uč. Kaplanové nacvičily pro své vystoupení country tanec a písničku s pohybovým doprovo...