Nejnovější příspěvky

Úspěch v dopravní soutěži

Žáci pátých tříd, kteří uspěli ve školním kole dopravní soutěže mladých cyklistů, se 11. května vypravili reprezentovat naši školu v dalším kole soutěže. Okresní kolo Prahy–západ se konalo v prostorách Muzea Policie ČR v...

Výběrové testování žáků 9. ročníku

V úterý 19. května 2015 proběhne na naší škole výběrové zjišťování výsledků žáků prostřednictvím systému elektronického testování České školní inspekce. Výběrové testování bude zaměřeno na zjišťování výsledků žáků 9. roč...

Škola nanečisto

Ve čtvrtek 7. 5. 2015 se sešli budoucí prvňáčci na první hodině „školy nanečisto“. Seznámili se s kamarády a paní učitelkou. Vyzkoušeli si, jak se sedí v opravdové školní lavici. Pracovali na interaktivní tabuli, plnili ...

Páté třídy na kolech

Ve čtvrtek 7. května se i žáci pátých tříd vydali do školy na jízdních kolech a koloběžkách. Čekala je dopravní výchova pod modrým nebem. Na dopravním hřišti jezdili podle dopravních značek a pokynů policistky. Byli moc ...

Exkurze do Drážďan

Ve středu 6. května 2015 se vybraní žáci z 2. stupně vypravili se svými učiteli na jazykově historickou exkurzi do Drážďan. Program exkurze nabídl všem zúčastněným možnost „prožít“ si jedno z nejkrásnějších středoevropsk...

70. výročí Pražského povstání

V úterý 5. 5. 2015 se na Květnovém náměstí v Průhonicích konal pietní akt u příležitosti 70. výročí Pražského povstání. Na konci slavnostního položení věnců u pomníku hrdinů z památných květnových dnů roku 1945 naši žáci...

Dopravní výchova ve 4. třídách

Ve středu 29. dubna si žáci čtvrtých tříd přivezli na výuku dopravní výchovy jízdní kola a koloběžky. Za krásného počasí si na dopravním hřišti mateřské školy vyzkoušeli jízdu na kole či koloběžce podle pravidel silniční...

Slet čarodějnic ve školní družině

Školní družina uspořádala 24. dubna 2015 Slet čarodějnic. Děti si zasoutěžily a za odměnu dostaly opečené špekáčky a zmrzlinu. Všem zúčastněným dětem přálo počasí, a tak si čarodějný rej užily. Mgr. Michaela Ublová...

Světový den autismu v 5. B

Žáci 5. B si i letos připomněli Světový den autismu, který připadá na 2. dubna. V loňském roce proběhl projektový den na celé škole. Všichni se oblékli do modra a zapojili se do osvětové kampaně „Light it up blue“, nebol...