Nejnovější příspěvky

Týden exkurzí ve III. C

Minigolf v Šeberově (čtvrtek 20. 6. 2019) Ve čtvrtek jsme podnikli pěší výlet na Minigolf do Šeberova, kde si děti vyzkoušely svůj odhad a přesnost při trefování jamek míčkem. Výlet jsme si užili – byl velmi slunný. Průh...

Besídka II. A

Děti ze II. A třídy se rozloučily s druhým ročníkem a také se svou paní učitelkou při závěrečné besídce pro rodiče. Celý měsíc připravovaly pásmo písniček, legračních básniček a maňáskových divadélek a vše doplnily hrou ...

Třída VIII. B ve filmových ateliérech

Na základě pozvání pana Rychlého jsme v pátek dne 21. června 2019 navštívili natáčení televizního seriálu „Ordinace v růžové zahradě 2“. Podívali jsme se do zákulisí natáčení, pozorovali jsme práci herců, režiséra, maské...

Exkurzní týden v VI. B

V pátek dne 21. června se žáci VI. B vypravili do Muzea Říčany na akci s optimistickým názvem „S archeologem do hrobu“. Nejprve si vyslechli krátkou přednášku na téma pohřbívání ve starověku a středověku a pak už je čeka...

Absolvent 2019

Rytířský sál průhonického zámku se ve středu dne 19. června 2019 stal dějištěm slavnostního předávání cen obce za nejlepší absolventské práce roku 2019, kterým již tradičně provázela slovem ředitelka školy Ester Štorková...

Výprava za Mozartem a Alpami

Ve dnech 11. až 12. června 2019 vyrazilo 42 žáků průhonické školy spolu se svými učiteli na poznávací exkurzi do malebného Rakouska. První zastávkou po takřka šestihodinové cestě autobusem se stal Salzburg, čtvrté největ...

Pohádky Václava Čtvrtka (I. C)

V pátek dne 14. června proběhl ve třídě I. C projektový den s názvem „Pohádky Václava Čtvrtka“.  Výuka probíhala ve skupinkách, kdy si děti zábavnou formou zopakovaly a procvičily probrané učivo. Nechyběly soutěže, práce...

Barevný týden

Na červen si žákovský parlament schoval již dlouho plánovanou akci pro radost a zábavu, Barevný týden. Připravili jsme ho na začátek června, abychom se trošku odreagovali od napětí ze psaní závěrečných písemných prací. S...

Zvýšení cen oběda od 1. 9. 2019

Vážení rodiče a milí strávníci, snažíme se držet ceny našich obědů v přijatelné výši a nezdražovat. Nicméně, vzhledem k neustálému růstu cen vstupních surovin, jsme nuceni od 1.9.2019 zvýšit cenu oběda následovně: děti 6...