Nejnovější příspěvky

Exkurze do Drážďan

Ve středu 6. května 2015 se vybraní žáci z 2. stupně vypravili se svými učiteli na jazykově historickou exkurzi do Drážďan. Program exkurze nabídl všem zúčastněným možnost „prožít“ si jedno z nejkrásnějších středoevropsk...

70. výročí Pražského povstání

V úterý 5. 5. 2015 se na Květnovém náměstí v Průhonicích konal pietní akt u příležitosti 70. výročí Pražského povstání. Na konci slavnostního položení věnců u pomníku hrdinů z památných květnových dnů roku 1945 naši žáci...

Dopravní výchova ve 4. třídách

Ve středu 29. dubna si žáci čtvrtých tříd přivezli na výuku dopravní výchovy jízdní kola a koloběžky. Za krásného počasí si na dopravním hřišti mateřské školy vyzkoušeli jízdu na kole či koloběžce podle pravidel silniční...

Slet čarodějnic ve školní družině

Školní družina uspořádala 24. dubna 2015 Slet čarodějnic. Děti si zasoutěžily a za odměnu dostaly opečené špekáčky a zmrzlinu. Všem zúčastněným dětem přálo počasí, a tak si čarodějný rej užily. Mgr. Michaela Ublová...

Světový den autismu v 5. B

Žáci 5. B si i letos připomněli Světový den autismu, který připadá na 2. dubna. V loňském roce proběhl projektový den na celé škole. Všichni se oblékli do modra a zapojili se do osvětové kampaně „Light it up blue“, nebol...

Akce ke Dni Země

Ve středu 22. dubna se v tělocvičně naší školy uskutečnila vzdělávací akce ke Dni Země, kterou si pro naše žáky připravila společnost Penthea. Děti napříč všemi ročníky se dozvěděly, jak se zachovat, když naleznou zraněn...

Návštěva knihovny na Opatově (1. C)

Ve čtvrtek 16.4. navštívila i třída 1.C knihovnu na Opatově a s potěšením můžeme říct, že všechna strašidla na nás počkala. Zvládli jsme splnit mnoho náročných úkolů, abychom se i my zmocnili sladkého pokladu. Všichni se...