Nejnovější příspěvky

Akce ke Dni Země

Ve středu 22. dubna se v tělocvičně naší školy uskutečnila vzdělávací akce ke Dni Země, kterou si pro naše žáky připravila společnost Penthea. Děti napříč všemi ročníky se dozvěděly, jak se zachovat, když naleznou zraněn...

Návštěva knihovny na Opatově (1. C)

Ve čtvrtek 16.4. navštívila i třída 1.C knihovnu na Opatově a s potěšením můžeme říct, že všechna strašidla na nás počkala. Zvládli jsme splnit mnoho náročných úkolů, abychom se i my zmocnili sladkého pokladu. Všichni se...

Řekni ne drogám

Dne 15. dubna se žáci 5.–9. tříd zúčastnili motivační přednášky Dominika Nekolného, profesionálního sportovce BMX, na téma: „Řekni ne drogám – řekni ano životu.“ Dominik Nekolný seznámil žáky s filozofií Straight Edge. H...

Škola nanečisto

Budoucí prvňáčci si mohou v květnu 2015 vyzkoušet, jak bude od září probíhat vyučování. Mohou se těšit na „poznávací procházku“ po škole. Vyzkouší si práci v jednotlivých předmětech. Termíny školy nanečisto: 7. 5., 14. 5...

Okresní kolo ve vybíjené

Dne 9. dubna se vybraní žáci 4. a 5. tříd ve složení Tyx Max (4.A), Soukup Martin (4.A), Lehovec Adam (4.A), Bon Lukáš (4.B), Sirůček Radim (4.B), Kaleta Matyáš (4.B), Bogač Matyáš (4.B), Otta Matouš (4.B), Bartusek Tomá...

Třída 1. A v knihovně

Dne 8. dubna 2015 jsme navštívili knihovnu na Opatově, kde pro nás připravili úžasný program „Putování za pohádkou“. Žáci 1. A si ověřili, jak znají klasické české pohádkové bytosti. Putovali s Honzou a hleda...

Chemie nemusí být vždy jen nuda

Dne 8. dubna si žáci deváté třídy vyzkoušeli práci chemiků. Sami analyzovali na základě znalostí z hodin chemie připravené vzorky. Jednalo se o látky z běžného života – moučkový cukr, mouku, solamyl, kancelářský papír a ...

Putování za pohádkou

Ve středu 1. 4. 2015 se vydala třída 1. B na svou druhou návštěvu knihovny Opatov. Tentokrát byl pro prvňáčky připraven program Putování za pohádkou. Do pohádkové cesty byly vtaženy i děti a některé si musely poradit s ř...