Nejnovější příspěvky

Návštěva výstavy Schola Pragensis

Ve čtvrtek 20. listopadu 2014 navštívila 9. třída v doprovodu svého třídního učitele Mgr. Lukáše Nováka a výchovné poradkyně Zdeňky Matoušové výstavu SCHOLA PRAGENSIS. 19. ročník této výstavy pořádal odbor školství, mlád...

Evropský den pro cystickou fibrózu

Naše škola se  21. listopadu 2014 zapojila do celorepublikové akce, která byla zaměřena na podporu lidí nemocných cystickou fibrózou. Tato akce probíhá každoročně pod názvem Větrníkový den. Žáci devátého ročníku si na to...

Činnosti dětí v pobytovém kroužku

V říjnu děti vyráběly v pobytovém kroužku ANDĚLÍČKY, které jsme věnovali občanskému sdružení METODĚJ – MEzi TOlika DĚtmi Jediný. Sdružení se zabývá pomocí rodinám pacientů s metabolickým a jiným vzácným onemocněním...

Nové interaktivní tabule v I. B a I. C

Děti z I. B i I. C si od úterý 18. listopadu 2014 mohou užívat nové interaktivní tabule. Díky finančním darům jejich rodičů se podařilo tabule koupit ve velmi krátké době po zahájení školní docházky dětí. Prvňáčci tak bu...

Výsledky školního kola Dějepisné olympiády

V pátek 14. listopadu se uskutečnilo školní kolo Dějepisné olympiády. Tematické zaměření letošního ročníku je „Pot, slzy a naděje aneb Život je boj“. Do řešení celkem obtížných úkolů školního kola se dobrovolně pustilo p...

Zapojení se do projektu Atletika pro děti do škol

Naše škola se ve školním roce 2014/2015 zapojila do projektu Českého atletického svazu Atletika pro děti do škol, který má napomoci přihlášeným školám více „atletit“ v hodinách tělesné výchovy. Hlavní myšlenkou je, aby ž...

Větrníkový den

V pátek 21. listopadu se žáci naší školy zapojí do Větrníkového dne, celorepublikové akce zaměřené na podporu dětí postižených cystickou fibrózou. V rámci projektového dne žáci vytvoří větrníky na pomoc dětem postiženým ...

Výlet školní družiny do výrobny mýdla

Školní družina uspořádala v pátek 7. listopadu 2014 výlet do rodinné firmy na výrobu mýdla v Chrustenicích u Berouna. Děti měly možnost dozvědět se, jak se mýdlo vyrábí. Ve skupinách si každý vyrobil glycerínové mýdlo s ...