Nejnovější příspěvky

Palačinkový den ve ŠD

Dne 3. února 2015 uspořádala školní družina „Palačinkový den“. Každý žák nebo žákyně si mohli objednat palačinky s jahodovou marmeládou či nutelou. Pečení palačinek se zhostila děvčata ze 4. A třídy. Napekla jich celkem ...

Třída 2. A v knihovně na Opatově

Podobně jako ostatní děti z 1. stupně naší školy, navštěvují i žáci 2. A třídy společně se svojí paní učitelkou L. Stuchlíkovou v tomto školním roce knihovnu na pražském Opatově. Seznamují se tak s chodem této kulturní i...

Ukončení plaveckého výcviku 2014/2015

Dne 29. ledna 2015 žáci 2. B úspěšně ukončili plavecký výcvik. Na plavání jsme jezdili pravidelně každý čtvrtek od 3. září 2014 do konce ledna letošního roku. Během tohoto kurzu všechny děti zdokonalily své plavecké dove...

Projekt Investování hrou

V letošním školním roce 2014/2015 se naše škola zapojila do evropského projektu Investování hrou, jehož hlavním cílem je navýšení úrovně finanční gramotnosti u žáků 8. a 9. tříd. Informace o projektu Investování hrou Náz...

Nový klasifikační řád

Vážení rodiče, od 2. pololetí školního roku 2014/2015 vstoupila v platnost nová Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád). Jejich plné znění si můžete pročíst v sekci Dokumenty na našich webových...

Náhradní termín zápisu

Vážení rodiče, náhradní termín zápisu do 1.třídy je na naší škole stanoven na čtvrtek 12. února 2015 v době od 14 do 16 hodin. V případě, že se ze závažných důvodů nebudete moci dostavit ani v tomto náhradním termínu, do...

Okresní kolo Dějepisné olympiády

V pondělí 19. ledna se v Kladně odehrálo okresní kolo Dějepisné olympiády, ve kterém naši školu reprezentovali Michael Mészáros (9. třída) a Ondřej Kamp (8. třída). Letošní již 44. ročník soutěže byl zaměřen na téma „Pot...

Plavecké závody 2. B a 3. A

V lednu pro nás uspořádala plavecká škola na zakončení výcviku závody. Vše se odehrávalo jako na skutečných plaveckých závodech. Start z bloků, kontrola dohmatu i plaveckého stylu, měření na stopkách. Děti bojovaly za vy...

Pirátský den ve 3. A

V úterý 27. ledna se do třídy místo dětí dostavila banda pirátů i s kapitánkou. Na palubě třídní lodi dostali pirátští plavčíci lodní deníky. Cvičili se ve čtení mapy, sbírání klíčů od beden plných zlata, ale i v pirátsk...

Plavecké závody 2. A a 3. B

Žáci 2. A a 3. B dne 15. ledna dovršili půlroční snažení při plaveckém výcviku. Vzájemně si změřili síly v rychlostním plavání na 25 m. Všichni závodníci projevili obrovskou snahu, proto jim patří velká pochvala. Těšíme ...