Nejnovější příspěvky

Páťáci v Triloparku

Na začátku školního roku navštívily děti ze tříd 5. A a 5. B interaktivně – vzdělávací centrum Trilopark. Program byl zajímavě sestavený a plný nových informací týkajících se historie života na naší planetě. Děti z obou ...

Návštěva I. B v knihovně Opatov

Děti z I. B navštívily v pátek 10. října 2014 knihovnu Opatov. Nejprve si s paní knihovnicí povídaly o knížkách, seznámily se s tím, jak to v knihovně chodí. Pak našly všechny skřítky, které dělají v knihovně neplechu a ...

Piráti z 3. A

Děti ze 3. A se pro letošní rok staly piráty. Jsou rozděleny do šesti barevných lodí. V těchto skupinách pracují a překonávají nástrahy, které jim zadává kapitánka Jana Bergerová. Společně si sestavily pravidla panující ...

Plavecký výcvik

Od září jezdí děti druhých a třetích tříd v rámci tělesné výchovy na plavání do bazénu v Hostivaři. Děti dělají velké pokroky. Podívejte na několik „mokrých“ fotek. Mgr. Jana Bergerová

Návštěva knihovny

Dne 9. října jsme navštívili knihovnu na Opatově. Cestu autobusem jsme zvládli bez problémů a v knihovně se nám moc líbilo, paní knihovnice vyprávěla velmi poutavě a všechny děti úžasně spolupracovaly. Myslím, že se z po...

Beseda s vědcem

Dne 7. září se žáci 6.–9. ročníku zúčastnili besedy s vědcem v rámci projektu Triangl. Dvouhodinové bloky pod vedením Mgr. Juračky představily žákům především makrosnímky mikrosvěta kolem nás. Tyto záběry byly pořízeny ř...

Dopravní výchova

V letošním školním roce byla na naší základní škole zahájena výuka dopravní výchovy pro žáky 3.–5. ročníku. Po celý rok se budou děti seznamovat s pravidly silničního provozu, která jim pomohou orientovat se v dopravních...

Sportovní odpoledne

Ve čtvrtek 2. 10. 2014 se v areálu ZŠ a MŠ konal 2. ročník Sportovního odpoledne pro rodiče a děti, společná akce obou těchto škol. I díky krásnému slunečnému počasí přišlo velmi mnoho rodin. Po přivítání ředitelkami obo...