Nejnovější příspěvky

Změna rozvrhu od 21. 9.

Od pondělí 21. září 2015 dochází k drobné změně v rozvrhu 5. B, 6. A, 6 .B a 7. třídy. 5. B: výuka praktických činností (čtvrtek 4. hod.) se prohazuje s výukou českého jazyka a lit. (pátek 5. hod.) 6. A/6. B: úterní výuk...

Plavecký výcvik

Ve čtvrtek 3. září 2015 začal plavecký výcvik žáků 2. a 3. tříd. Druháci a třeťáci budou se svými učiteli navštěvovat bazény v Hostivaři a letos nově také v areálu Aquapalace Čestlice. Školáci tak získají základní plavec...

Adaptační kurz 6. tříd

Ve dnech 3. a 4. září 2015 se žáci 6. tříd zúčastnili adaptačního programu, který pro ně byl připraven v prostorách naší základní školy. Cílem bylo začlenit nově příchozí žáky do třídního kolektivu, poznat nové třídní uč...

Změna rozvrhu 8. třídy (od 14. 9.)

Od pondělí 14. 9. dochází k drobné změně rozvrhu 8. ročníku: výuka předmětu výchova ke zdraví se prohazuje s výukou německého jazyka (jedná se o 4. vyučovací hodinu v pondělí a 6. vyučovací hodinu ve čtvrtek). Nový rozvr...

Zpráva ze školní družiny

Žáci, kteří podali přihlášky do školní družiny v řádném termínu, tj. do 4. 9. 2015, byli přijati. Žáci navštěvující pouze ranní družinu platí 100 Kč za měsíc, tj. září–prosinec 400 Kč (uhradit do 25. 9. 2015), leden–červ...

Začátky zájmových útvarů 2015

Vážení rodiče, upozorňujeme Vás, že vzhledem k probíhající rekonstrukci nemůžeme jako škola v žádném případě garantovat uvedené termíny ani časy začátků zájmových aktivit, které byly uvedeny na nástěnce v přízemí pavilon...

Začátek nového školního roku

V úterý 1. září 2015 panoval před průhonickou základní školou nebývalý ruch. Po dvouměsíčním prázdninovém volnu začínal nový školní rok. Podívejte se do naší fotogalerie, jaká atmosféra u nás panovala… Mgr. Roman N...

Provoz školní družiny dne 1. 9.

Vážení rodiče, v úterý 1. září 2015 je školní družina v provozu od 7.00 do 16.00 hodin. Od středy 2. září 2015 bude školní družina pracovat v normálním provozu. Mgr. Roman Navrátil, zást. řed.