Nejnovější příspěvky

Barevný týden

Žákovský parlament vyhlašuje Barevný týden na naší škole! 3.– 7. 6. 2019 Pojďme oživit školní oblékání! Na každý den v tomto týdnu je vybrána jedna barevná kombinace, ve které přijdeme oblečeni do školy. Každý den bude v...

Dospívání, první lásky, AIDS

Dne 10. května 2019 proběhl na naší škole preventivní program určený žákům osmých a devátých tříd. Program byl veden zkušenými lektory, zdravotnickými pracovníky ze Státního zdravotního ústavu Praha, kteří mají dlouholet...

Ohlédnutí za Dnem Země

Po celém území České republiky se každý rok na jaře koná dobrovolnická úklidová akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Do úklidu a oslav Dne Země se zapojila i naše škola. V celoškolním projektu jsme se zaměřili na třídění od...

Šesťáci ve Fata Morganě

V pátek dne 10. května 2019 zavítali žáci šestého ročníku do Botanické zahrady hlavního města Prahy v Troji, kde se již po sedmnácté koná výstava exotických motýlů. Letošním podtitulem výstavy byla migrace. Žáci se dozvě...

Přihlášky do ŠD (2019/2020)

Vážení rodiče, pokud máte zájem o zařazení svého dítěte do školní družiny ve školním roce 2019/2020, je třeba vyzvednout si přihlášku na recepci školy nebo si ji vytisknout (zaslaná zpráva v Bakalářích). Vyplněnou přihlá...

Projektová olympiáda ve II. A

Naše škola se letos zapojila do pilotního ročníku Projektové olympiády Ukaž, co dokážeš, která je určená žákům 1. stupně ZŠ. Cílem soutěže je rozvíjet projektové vyučování a samostatný projev dětí formou projektů na téma...

Den Země

Den Země každoročně slaví milióny lidí po celém světě. Konají se různé jarmarky, festivaly, pochody, soutěže, koncerty, úklidové práce a jiné aktivity. Naše škola si letos tento významný den připomene v pátek dne 26. dub...

Velikonoce v I. A

Týden před Velikonocemi se děti z I. A blíže seznamovaly s tradicemi, které k tomuto svátku patří. Dnes už například ví, že středa je Škaredá a na nikoho by se neměly mračit. Čtvrtek je Zelený a v jejich jídelníčku by ne...

Velikonoce ve Skanzenu Vysoký Chlumec (ŠD)

Dne 15. dubna navštívili žáci školní družiny ZŠ Průhonice Skanzen Vysoký Chlumec, aby si připomněli, jak se slavily velikonoční svátky ve středním Povltaví. Ihned po příjezdu se jich ujaly ochotné paní průvodkyně, které ...

Co mi sochy vyprávěly..

Období prvních jarních dnů patří v naší škole tradičně výjezdu na exkurzi do Památníku v Lidicích. Žáci 5. a 9. ročníku si rozšiřují obzor svých vědomostí o 2. světové válce prostřednictvím vzdělávacích programů. Žáci 1....