Nejnovější příspěvky

Exkurze do Poslanecké sněmovny PČR

Dne 5. září 2019 navštívili žáci devátých tříd Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, která se nachází v historickém centru Prahy na Malé Straně. Měli tak jedinečnou příležitost nahlédnout do míst, která jsou obvykle veřejn...

Polední přestávky

Pravidla přestávek mezi dopolední a odpolední výukou: Žáci mohou trávit polední pauzu mimo budovu školy a do školy se vracejí 10 minut před začátkem odpolední výuky. V takovém případě nesou za chování žáků mimo školu pln...

První školní den

V pondělí 2. září začal školní rok 2019/2020. Pro 83 prvňáčků znamenal tento první školní den jejich úplnou premiéru ve školních lavicích. Slavnostní uvítání nových školáků doprovázených rodiči, sourozenci i prarodiči pr...

Hodina třídního učitele

Vážení rodiče, milí žáci, rovněž ve školním roce 2019/2020 zařazujeme od druhého zářijového týdne na pondělní první vyučovací hodinu (8.00–8.45) ve všech ročnících tzv. třídnickou hodinu. Jedná se o pravidelné osobní set...

Rozvrh 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci, rozvrh pro školní rok 2019/2020 zatím provizorně zveřejňujeme zde: Rozvrh pro školní rok 2019/2020 (PDF) Na tradičním místě v pravé části našich www stránek a v Bakalářích se nový rozvrh objeví ...

Otevření nové sportovní haly

Ve čtvrtek dne 27. června 2019 proběhlo slavnostní otevření nové sportovní haly a zrekonstruované tělocvičny naší školy. Nová hala svými rozměry 25 x 45 metrů a s výškou 9 metrů tvoří regulérní hrací plochu pro odbíjenou...

Týden exkurzí ve II. B

Žáci II. B prožili velmi pestrý týden. Ve čtvrtek dne 20. června jsme navštívili park v Průhonicích, kde si děti užily her v přírodě obklopeny lučními plochami, rybníky a potoky se slepými rameny. V mistrně voleném průhl...