Nejnovější příspěvky

Info pro zájemce o nedotované obědy

Strávníci, kteří mají zájem o odebírání obědů ze školní jídelny (jako cizí strávníci, nedotovaný oběd za 70 Kč, porce pro dospělé), musí na email jídelny jidelna@zspruhonice.cz napsat následující: Jméno a příjmení, Od kd...

Vaření nedotovaných obědů (70 Kč)

Dobrý den, od úterý dne 14. dubna 2020 jsme se rozhodli v případě zájmu veřejnosti zahájit vaření nedotovaných obědů po dobu uzavření školy. Obědy bychom vydávali v jednorázových obalech za cenu 70 Kč. V této chvíli bych...

Přijímací řízení na SŠ (nouzový stav)

INFORMACE K NOVÉMU ZÁKONU O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A K UKONČOVÁNÍ STŘEDOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání...

Zásady pro domácí vzdělávání

Vážení rodiče, milí žáci, přinášíme doporučení školní psycholožky, jak zvládnout stres a psychické vypětí při domácím vzdělávání. Žákům Jednou denně si zkontroluj poštu, kterou ti zasílají učitelé úkoly. DÚ si ukládej a ...

Dezinfekce rukou Anti-COVID (Průhonice)

Vážení spoluobčané, v průběhu soboty 28. 3. a neděle 29. 3. 2020 začneme rozvážet speciální dezinfekci rukou Anti-COVID. Zavážka začne u seniorů tak, jako to bylo u roušek a v průběhu dalších dnů budeme pokračovat pro da...

Vyšetření na COVID-19

Vážení rodiče, MUDr. Zuzana Miškovská dostala povolení k vystavování elektronických žádanek na vyšetření koronaviru distančním způsobem. Pacienti, kteří mají příznaky nebo velkou obavu z onemocnění, nebo jsou v karanténě...

Výzva starosty obce Průhonice

Vážení spoluobčané, ve snaze zorganizovat výpomoc těm, kteří si nemohou zajistit nákupy a zařízení dalších potřeb sami, zavádíme od dnešního dne 20.3.2020 tento systém: Volejte na čísla: 736 630 186, 272 111 626 nebo  vy...

Žádost o ošetřovné

Vážení rodiče, Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy Vám potvrdíme a pošleme elektronicky. Nemusíte se pro ni zastavovat ve škole. Žádosti prosím směřujte na zást. řed. R. Navrátila buď prostřednictv...