Nejnovější příspěvky

Doba adventní v praktických činnostech

Nastala doba adventní, doba ztišení a klidu – doba sváteční. Žáci 6. ročníku se v rámci pěstitelských prací učí aranžovat rostliny a vyzdobit si pro tento čas i prostředí, ve kterém žijí. Rychlením větviček třešně a výro...

Termín zápisu do 1. ročníku

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 se na naší škole uskuteční ve čtvrtek dne 2. dubna 2020 od 14 do 18 hodin. Spádovou oblast naší školy tvoří obce: Průhonice, Dobřejovice, Nup...

Sbírka pro Fond Sidus

V měsíci listopadu 2019 se školní družina ZŠ Průhonice opět zapojila do veřejné sbírky vyhlášené Fondem Sidus. Jejím cílem bylo získání finančních prostředků na pomoc při léčbě vážně nemocných dětí v České republice. Žác...

Ponožkový Pestrouš

Žáci školního parlamentu Základní školy Průhonice zorganizovali během měsíce listopadu pro ostatní spolužáky a jejich rodiče projekt „Ponožkový Pestrouš“. Tato akce měla za cíl přiblížit dětem a široké veřejnosti pomoc a...

Modely v praktických činnostech

V hodinách praktických činností si žáci zkouší sami vyrobit, popř. sestavit jednoduché stroje, zařízení a předměty, se kterými se setkávají v denním životě. Z jednoduchých konstrukčních prvků navrhnou a sestavují model, ...

Práce s mapou (III. A)

Ve čtvrtek dne 7. listopadu 2019 jsme v rámci teoretické části výkladu map a kartografie přizvali do výuky pana Ing. Jakuba Havlíčka, Ph.D., aby nám ukázal i jejich praktické využití. Zabývali jsme se povrchem České repu...

Projekt 30 let svobody

Dne 17. listopadu 2019 uplynulo třicet let od událostí na Národní třídě v Praze, které se staly impulzem pro demokratické změny v naší vlasti. Z dnešního pohledu se zdá takřka neuvěřitelné, že během poměrně krátké doby –...

Výsledky školního kola Dějepisné olympiády

Ve středu dne 20. listopadu 2019 proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády. Tematické zaměření letošního ročníku bylo „Dlouhé století se loučí (1880–1920)“. Do soutěže se zapojilo celkem patnáct žáků z 8. a 9. ročníku. Vý...

Okresní kolo ve florbalu

Ve čtvrtek 14. listopadu 2019 se žákyně 6. a 7. ročníku zúčastnily okresního kola ve florbalu, konaného ve sportovním areálu Hamr Braník. První zápas děvčata odehrála proti Jesenici, kdy od začátku byla znát velká nervoz...

Turnaj ve stolním tenisu

V úterý 5. listopadu 2019 se žáci naší školy zúčastnili okresního kola ve stolním tenisu ve sportovní hale v Dolních Břežanech. Chlapci, ve složení Jakub Ondroušek, Jakub Hausman a Matěj Hausman, odehráli v základní skup...