Školní družina

ŠKOLNÍ DRUŽINA 2021/2022

Ve školním roce 2021/2022 jsou žáci rozděleni do sedmi oddělení umístěných v učebnách 1. stupně.

Oddělení školní družiny

 • Oddělení I. (Soňa Smržová, pavilon E – přízemí)
 • Oddělení II. (Radana Urbanová, pavilon E – přízemí)
 • Oddělení III. (Anna Žďárová, pavilon E – 1. poschodí)
 • Oddělení IV. (Alena Neužilová, pavilon E – 1. poschodí)
 • Oddělení V. (Eva Houlíková, pavilon E – 1. poschodí)
 • Oddělení VI. (Dana Otradovcová, pavilon D – přízemí)
 • Oddělení VII. (Iva Marvanová, pavilon D – přízemí)

Kritéria pro přijetí žáka do školní družiny

Do školní družiny jsou žáci zařazeni na základě řádně vyplněné přihlášky odevzdané v stanoveném termínu, při splnění kritérií stanovených ředitelkou školy.

Školní družina není nároková služba.

O zařazení žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy dle následujících kritérií:

 1. věk (přednostně jsou přijímáni žáci 1. a 2. ročníku),
 2. pravidelná denní docházka do ŠD,
 3. žák ŠD má v nižších ročnících školy (a ve ŠD) sourozence,
 4. ostatní (např. sociální, zdravotní), individuálně je posuzuje ředitelka školy.

Provozní doba školní družiny

 • Ranní družina: 7.00–7.40 hod. (příchod hlavním vchodem do 7.20 hod.)
 • Odpolední družina: 11.40–17.00 hod.

Vyzvedávání žáků je možné od 12.30 hod.

Prosíme rodiče, aby v době organizované činnosti (13.30–14.30 hod.) nevyzvedávali svoje děti ze ŠD.

Úplata za školní družinu

Úplata za školní družinu pro školní rok 2021/2022 činí 350 Kč měsíčně. Proveďte ji prosím ve dvou bezhotovostních platbách:

 1. platba: 1 400 Kč (za období září až prosinec) do 30. září 2021
 2. platba: 2 100 Kč (za období leden až červen) do 30. ledna 2022

Platbu nutné uhradit v termínu!

Platební údaje

 • Bankovní účet školy: 249781949/0300
 • Variabilní symbol: číslo ročníku vašeho dítěte (např. 1)
 • Zpráva pro příjemce: příjmení a jméno žáka

Kontakty

Telefonní čísla:
 • Eva Houlíková (vedoucí vychovatelka, tel. 731 151 034; V. odd.: 730 129 426)
 • Soňa Smržová (I. odd.: 733 712 862)
 • Radana Urbanová (II. odd.: 731 528 933)
 • Anna Žďárová (III. odd.:  605 342 782)
 • Alena Neužilová (IV. odd.: 734 575 367)
 • Dana Otradovcová (VI. odd. 731 529 198)
 • Iva Marvanová (VII. odd. 605 125 256)
E-maily:

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny zde (PDF).

Organizační řád školní družiny

Organizační řád školní družiny zde (PDF).

Mgr. Ester Santolíková Štorková, ředitelka školy

Komentáře