Školní družina

ŠKOLNÍ DRUŽINA 2022/2023

Ve školním roce 2022/2023 jsou žáci rozděleni do sedmi oddělení umístěných v učebnách 1. stupně.

Oddělení školní družiny

 • Oddělení I. (Zuzana Hubingerová, pavilon E – 1. poschodí)
 • Oddělení II. (Anna Žďárová, pavilon E – 1. poschodí)
 • Oddělení III. (Soňa Smržová, pavilon E – přízemí)
 • Oddělení IV. (Vladěna Kalašová, pavilon E – 1. přízemí)
 • Oddělení V. (Iva Marvanová, pavilon E – 1. poschodí)
 • Oddělení VI. (Dana Otradovcová, pavilon D – přízemí)
 • Oddělení VII. (Eva Houlíková, pavilon D – přízemí)

Kritéria pro přijetí žáka do školní družiny

Do školní družiny jsou žáci zařazeni na základě řádně vyplněné přihlášky odevzdané v stanoveném termínu, při splnění kritérií stanovených ředitelkou školy.

Školní družina není nároková služba.

O zařazení žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy dle následujících kritérií:

 1. věk (přednostně jsou přijímáni žáci 1. a 2. ročníku),
 2. pravidelná denní docházka do ŠD,
 3. žák ŠD má v nižších ročnících školy (a ve ŠD) sourozence,
 4. ostatní (např. sociální, zdravotní), individuálně je posuzuje ředitelka školy.

Provozní doba školní družiny

 • Ranní družina: 7.00–7.40 hod. (příchod hlavním vchodem do 7.20 hod.)
 • Odpolední družina: 11.40–17.00 hod.

Vyzvedávání žáků je možné od 12.30 hod.

Prosíme rodiče, aby v době organizované činnosti (13.30–14.30 hod.) nevyzvedávali svoje děti ze ŠD.

Úplata za školní družinu

Úplata za školní družinu pro školní rok činí 350 Kč měsíčně. Proveďte ji prosím ve dvou bezhotovostních platbách:

 1. platba: 1 400 Kč (za období září až prosinec) do konce září aktuálního školního roku
 2. platba: 2 100 Kč (za období leden až červen) do konce ledna aktuálního školního roku

Platbu nutné uhradit v termínu!

Platební údaje

 • Bankovní účet školy: 249781949/0300
 • Variabilní symbol: číslo ročníku vašeho dítěte (např. 1)
 • Zpráva pro příjemce: příjmení a jméno žáka

Kontakty

Telefonní čísla:
 • Eva Houlíková (vedoucí vychovatelka, tel. 731 151 034; VII. odd.: 730 129 426)
 • Zuzana Hubingerová (I. odd.: 605 125 256)
 • Anna Žďárová (II. odd.: 731 529 198)
 • Soňa Smržová (III. odd.: 733 712 862)
 • Vladěna Kalašová (IV. odd.: 731 528 933)
 • Iva Marvanová (V. odd.: 730 895 643)
 • Dana Otradovcová (VI. odd.: 734 575 367)
E-maily:

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny zde (PDF).

Organizační řád školní družiny

Organizační řád školní družiny zde (PDF).

Mgr. Ester Santolíková Štorková, ředitelka školy

Komentáře