Školní družina

ŠKOLNÍ DRUŽINA 2020/2021

Ve školním roce 2020/2021 je kapacita školní družiny naplněna. Žáci jsou rozděleni do sedmi oddělení umístěných v učebnách 1. stupně.

Oddělení školní družiny

 • Oddělení I. (Jan Pospíšil, pavilon E – 1. poschodí)
 • Oddělení II. (Alena Neužilová, pavilon E – 1. poschodí)
 • Oddělení III. (Eva Houlíková, pavilon E – 1. poschodí)
 • Oddělení IV. (Soňa Smržová, pavilon E – přízemí)
 • Oddělení V. (Dana Otradovcová, pavilon D – přízemí)
 • Oddělení VI. (Zuzana Hubingerová, pavilon E – přízemí)
 • Oddělení VII. (Iva Marvanová, pavilon D – přízemí)

 

Kritéria pro přijetí žáka do školní družiny

Do školní družiny jsou žáci zařazeni na základě řádně vyplněné přihlášky odevzdané v stanoveném termínu, při splnění kritérií stanovených ředitelkou školy.

Školní družina není nároková služba.

O zařazení žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy dle následujících kritérií:

 1. věk (přednostně jsou přijímáni žáci 1. a 2. ročníku),
 2. pravidelná denní docházka do ŠD,
 3. žák ŠD má v nižších ročnících školy (a ve ŠD) sourozence,
 4. ostatní (např. sociální, zdravotní), individuálně je posuzuje ředitelka školy.

 

Provozní doba školní družiny

 • Ranní družina: 7.00–7.40 hod. (příchod hlavním vchodem do 7.20 hod.)
 • Odpolední družina: 11.40–17.00 hod.

Vyzvedávání žáků je možné od 12.30 hod.

Prosíme rodiče, aby v době organizované činnosti (13.30–14.30 hod.) nevyzvedávali svoje děti ze ŠD.

 

Úplata za školní družinu

Úplata za školní družinu pro školní rok 2020/2021 činí 350 Kč měsíčně. Proveďte ji prosím ve dvou bezhotovostních platbách:

 1. platba: 1 400 Kč (za období září až prosinec) do 30. září 2020
 2. platba: 2 100 Kč (za období leden až červen) do 30. ledna 2021

Platbu nutné uhradit v termínu!

Platební údaje

 • Bankovní účet školy: 249781949/0300
 • Variabilní symbol: číslo ročníku vašeho dítěte (např. 1)
 • Zpráva pro příjemce: příjmení a jméno žáka

 

Kontakty

Telefonní čísla:

Eva Houlíková – vedoucí vychovatelka tel. 731 151 034

III. odd. 730 129 426

Jan Pospíšil         I. odd.  605 342 782

Alena Neužilová  II. odd. 734 575 367

Soňa Smržová    IV. odd. 733 712 862

Dana Otradovcová V. odd. 731 529 198

Zuzana Hubingerová  VI. odd. 731 528 933

Iva Marvanová   VII. odd. 733 712 863

 

E-maily:

eva.kohoutova@zspruhonice.cz

dana.otradovcova@zspruhonice.cz

sona.smrzova@zspruhonice.cz

iva.marvanova@zspruhonice.cz

alena.neuzilova@zspruhonice.cz

zuzana.hubingerova@zspruhonice.cz

jan.pospisil@zspruhonice.cz

 

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny zde (PDF).

Organizační řád školní družiny

Organizační řád školní družiny zde (PDF).

Mgr. Ester Santolíková Štorková, ředitelka školy

Pin It