Školní družina

Školní družina 2019/2020

Školní družina Základní školy Průhonice, okres Praha–západ má dle školského rejstříku povolenou kapacitu 210 žáků.

Ve školním roce 2019/2020 je kapacita školní družiny naplněna. Žáci jsou rozděleni do sedmi oddělení umístěných v učebnách 1. stupně.

Oddělení školní družiny

 • Oddělení I. (Soňa Smržová, pavilon E – 1. poschodí)
 • Oddělení II. (Bc. Eva Kohoutová, pavilon E – 1. poschodí)
 • Oddělení III. (Bc. Lucie Mazurová, pavilon E – 1. poschodí)
 • Oddělení IV. (Alena Neužilová, pavilon E – přízemí)
 • Oddělení V. (Hana Králová, pavilon E – přízemí)
 • Oddělení VI. (Mgr. Dana Otradovcová, pavilon D – přízemí)
 • Oddělení VII. (Leona Pejřilová, pavilon D – přízemí)

Kritéria pro přijetí žáka do školní družiny

Do školní družiny jsou žáci zařazeni na základě řádně vyplněné a odevzdané přihlášky při splnění kritérií stanovených ředitelkou školy.

Školní družina není nároková služba.

O zařazení žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy dle následujících kritérií:

 1. věk (přednostně jsou přijímáni žáci 1. a 2. ročníku),
 2. celotýdenní docházka do ŠD,
 3. žák ŠD má v nižších ročnících školy (a ve ŠD) sourozence,
 4. ostatní (např. sociální, zdravotní), individuálně je posuzuje ředitelka školy.

Provozní doba školní družiny

 • Ranní družina: 7.00–7.40 hod. (příchod hlavním vchodem do 7.20 hod.)
 • Odpolední družina: 11.40–17.00 hod.

Vyzvedávání žáků je možné od 12.30 hod.

Prosíme rodiče, aby v době organizované činnosti (13.30–14.30 hod.) nevyzvedávali svoje děti ze ŠD.

Úplata za školní družinu

Úplata za školní družinu pro školní rok 2019/2020 činí 350 Kč měsíčně. Proveďte ji prosím ve dvou bezhotovostních platbách:

 1. platba: 1 400 Kč (za období září až prosinec) do 30. září 2019
 2. platba: 2 100 Kč (za období leden až červen) do 30. ledna 2020

Platbu nutné uhradit v termínu!

Platební údaje

 • Bankovní účet školy: 249781949/0300
 • Variabilní symbol: číslo ročníku vašeho dítěte (např. 1)
 • Zpráva pro příjemce: příjmení a jméno žáka

Kontakty

Telefonní čísla:

Bc. Eva Kohoutová – vedoucí vychovatelka (pavilon E): 731 151 034

E-maily:

eva.kohoutova@zspruhonice.cz

hana.kralova@zspruhonice.cz

lucie.mazurova@zspruhonice.cz

alena.neuzilova@zspruhonice.cz

leona.pejrilova@zspruhonice.cz

dana.otradovcova@zspruhonice.cz

sona.smrzova@zspruhonice.cz

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny zde (PDF).

Organizační řád školní družiny

Organizační řád školní družiny zde (PDF).

Mgr. Ester Štorková, ředitelka školy

Pin It