Školní družina

ŠKOLNÍ DRUŽINA 2020/2021

Ve školním roce 2020/2021 je kapacita školní družiny naplněna. Žáci jsou rozděleni do sedmi oddělení umístěných v učebnách 1. stupně.

Oddělení školní družiny

 • Oddělení I. (Anna Žďárová, pavilon E – 1. poschodí)
 • Oddělení II. (Alena Neužilová, pavilon E – 1. poschodí)
 • Oddělení III. (Eva Houlíková, pavilon E – 1. poschodí)
 • Oddělení IV. (Soňa Smržová, pavilon E – přízemí)
 • Oddělení V. (Dana Otradovcová, pavilon D – přízemí)
 • Oddělení VI. (Zuzana Hubingerová, pavilon E – přízemí)
 • Oddělení VII. (Iva Marvanová, pavilon D – přízemí)

Kritéria pro přijetí žáka do školní družiny

Do školní družiny jsou žáci zařazeni na základě řádně vyplněné přihlášky odevzdané v stanoveném termínu, při splnění kritérií stanovených ředitelkou školy.

Školní družina není nároková služba.

O zařazení žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy dle následujících kritérií:

 1. věk (přednostně jsou přijímáni žáci 1. a 2. ročníku),
 2. pravidelná denní docházka do ŠD,
 3. žák ŠD má v nižších ročnících školy (a ve ŠD) sourozence,
 4. ostatní (např. sociální, zdravotní), individuálně je posuzuje ředitelka školy.

Provozní doba školní družiny

 • Ranní družina: 7.00–7.40 hod. (příchod hlavním vchodem do 7.20 hod.)
 • Odpolední družina: 11.40–17.00 hod.

Vyzvedávání žáků je možné od 12.30 hod.

Prosíme rodiče, aby v době organizované činnosti (13.30–14.30 hod.) nevyzvedávali svoje děti ze ŠD.

Úplata za školní družinu

Úplata za školní družinu pro školní rok 2020/2021 činí 350 Kč měsíčně. Proveďte ji prosím ve dvou bezhotovostních platbách:

 1. platba: 1 400 Kč (za období září až prosinec) do 30. září 2020
 2. platba: 2 100 Kč (za období leden až červen) do 30. ledna 2021

Platbu nutné uhradit v termínu!

Platební údaje

 • Bankovní účet školy: 249781949/0300
 • Variabilní symbol: číslo ročníku vašeho dítěte (např. 1)
 • Zpráva pro příjemce: příjmení a jméno žáka

Kontakty

Telefonní čísla:

 • vedoucí vychovatelka Eva Houlíková: 731 151 034
 • Eva Houlíková: 730 129 426 (III. oddělení)
 • Anna Žďárová: 730 895 643 (I. oddělení)
 • Alena Neužilová:  734 575 367 (II. oddělení)
 • Soňa Smržová: 733 712 862 (IV. oddělení)
 • Dana Otradovcová: 731 529 198 (V. oddělení)
 • Zuzana Hubingerová: 731 528 933 (VI. oddělení)
 • Iva Marvanová: 733 712 863 (VII. oddělení)

E-maily:

eva.houlikova@zspruhonice.cz

dana.otradovcova@zspruhonice.cz

sona.smrzova@zspruhonice.cz

iva.marvanova@zspruhonice.cz

alena.neuzilova@zspruhonice.cz

zuzana.hubingerova@zspruhonice.cz

anna.zdarova@zspruhonice.cz

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny zde (PDF).

Organizační řád školní družiny

Organizační řád školní družiny zde (PDF).

Mgr. Ester Santolíková Štorková, ředitelka školy

Komentáře