Dotace/Projekty EU

Podpora vzdělávání cizinců ve školách, č. j.: MSMT-24277/2017

  • Závěrečná zpráva o využití poskytnutých finančních prostředků rozvojového programu MŠMT „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ zde (PDF).
  • Vyúčtování dotace MŠMT za rok 2018 „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ zde (PDF).

Škola přívětivá pro žáky (CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010000)

  • Anotace projektu zde (PDF)

ZŠ Průhonice šablony III (CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017584)

Anotace projektu zde (PDF)