Modely v praktických činnostech

V hodinách praktických činností si žáci zkouší sami vyrobit, popř. sestavit jednoduché stroje, zařízení a předměty, se kterými se setkávají v denním životě. Z jednoduchých konstrukčních prvků navrhnou a sestavují model, ...

Práce s mapou (III. A)

Ve čtvrtek dne 7. listopadu 2019 jsme v rámci teoretické části výkladu map a kartografie přizvali do výuky pana Ing. Jakuba Havlíčka, Ph.D., aby nám ukázal i jejich praktické využití. Zabývali jsme se povrchem České repu...

Projekt 30 let svobody

Dne 17. listopadu 2019 uplynulo třicet let od událostí na Národní třídě v Praze, které se staly impulzem pro demokratické změny v naší vlasti. Z dnešního pohledu se zdá takřka neuvěřitelné, že během poměrně krátké doby –...

Okresní kolo ve florbalu

Ve čtvrtek 14. listopadu 2019 se žákyně 6. a 7. ročníku zúčastnily okresního kola ve florbalu, konaného ve sportovním areálu Hamr Braník. První zápas děvčata odehrála proti Jesenici, kdy od začátku byla znát velká nervoz...

Turnaj ve stolním tenisu

V úterý 5. listopadu 2019 se žáci naší školy zúčastnili okresního kola ve stolním tenisu ve sportovní hale v Dolních Břežanech. Chlapci, ve složení Jakub Ondroušek, Jakub Hausman a Matěj Hausman, odehráli v základní skup...

Život zvěře v podzimní přírodě (Vv)

Během podzimu se někteří žáci zapojili do výtvarné soutěže Okresního mysliveckého spolku Praha-západ. Zadané téma „Život zvěře v barevné podzimní přírodě“ mohli žáci zpracovat libovolnou technikou. Ze zaslaných prací tam...

Podzim s knihou (II. C)

Ve čtvrtek dne 7. listopadu 2019 jsme si vyzkoušeli projektový den s názvem „Podzim s knihou“. Sychravé podzimní počasí a dlouhé večery přímo vybízí k četbě. Jako téma jsme proto zvolili knihu. Navázali jsme tak na dílny...

Návštěva v Alzheimercentru Průhonice

Naše škola se stejně jako minulý rok zapojila do happeningu Jsem laskavec. Do letošního III. ročníku této akce se zapojilo 628 týmů z celé republiky a mezi nimi i náš žákovský parlament. Na Světový den laskavosti 13. lis...

Podzim v II. B

Dne 7. listopadu 2019 proběhl ve třídě II. B projektový den na téma „PODZIM“. Celý den děti pracovaly v náhodně vylosovaných skupinách. Zábavnou a hravou formou jsme procvičili učivo matematiky, českého jazyka, prvouky a...

Den strašidel (1. ročník)

V pátek dne 1. listopadu 2019 došlo v prvních třídách k magické proměně. Místo žáků zasedli do lavic kostlivci, kouzelníci, čarodějnice, filmoví hrdinové, víly a další čarokrásné či strašidelné bytosti. Společně se pusti...