Exkurzní týden v VI. B

V pátek dne 21. června se žáci VI. B vypravili do Muzea Říčany na akci s optimistickým názvem „S archeologem do hrobu“. Nejprve si vyslechli krátkou přednášku na téma pohřbívání ve starověku a středověku a pak už je čeka...

Absolvent 2019

Rytířský sál průhonického zámku se ve středu dne 19. června 2019 stal dějištěm slavnostního předávání cen obce za nejlepší absolventské práce roku 2019, kterým již tradičně provázela slovem ředitelka školy Ester Štorková...

Výprava za Mozartem a Alpami

Ve dnech 11. až 12. června 2019 vyrazilo 42 žáků průhonické školy spolu se svými učiteli na poznávací exkurzi do malebného Rakouska. První zastávkou po takřka šestihodinové cestě autobusem se stal Salzburg, čtvrté největ...

Pohádky Václava Čtvrtka (I. C)

V pátek dne 14. června proběhl ve třídě I. C projektový den s názvem „Pohádky Václava Čtvrtka“.  Výuka probíhala ve skupinkách, kdy si děti zábavnou formou zopakovaly a procvičily probrané učivo. Nechyběly soutěže, práce...

Barevný týden

Na červen si žákovský parlament schoval již dlouho plánovanou akci pro radost a zábavu, Barevný týden. Připravili jsme ho na začátek června, abychom se trošku odreagovali od napětí ze psaní závěrečných písemných prací. S...

Výtvarná soutěž (1. stupeň)

Žáci I. A se zúčastnili výtvarné soutěže „Chytré autíčko budoucnosti“ pořádané firmou Škoda Auto Mladá Boleslav. Soutěž je určena pro kolektivy 1. stupně z celé České republiky. Vyhlášení výsledků proběhne v listopadu 20...

Den dětí 2019

V pátek dne 31. května 2019 se tradičně uskutečnilo zábavné dopoledne připravené žáky 9. ročníku pro jejich mladší spolužáky k Mezinárodnímu dni dětí. Začali jsme slavnostním nástupem a odpočítáváním do začátku netrpěliv...

Projekt Žížaliárium (I. B)

Žáci I. B v pondělí dne 27. května 2019 dokončili svůj projekt: „Žížaliárium“. Pracovali ve skupinách. Do skleněných lahví dali zeminu, písek, natrhané listy, žížaly a vše pokropili vodou. Na závěr sklenici přikryli tmav...