Projekt Žížaliárium (I. B)

Žáci I. B v pondělí dne 27. května 2019 dokončili svůj projekt: „Žížaliárium“. Pracovali ve skupinách. Do skleněných lahví dali zeminu, písek, natrhané listy, žížaly a vše pokropili vodou. Na závěr sklenici přikryli tmav...

Exkurze na úřad práce

Ve dnech 30. a 31. května 2019 navštívili žáci VIII. A a VIII. B poradenské středisko Úřadu práce pro Prahu-západ, které sídlí na Praze 7. Pro žáky zde byl připraven zajímavý program o možnostech studia na středních škol...

Úspěch v Kreativní olympiádě

V úterý dne 28. května 2019 se žáci IV. C – Aneta Doubková, Sofie Kriaa, Veronika Rešová, Filip Pavlík, Jakub Soukup a žáci V. A – Viktor Plavec, Jakub Benátčan a Alžběta Kubátová zúčastnili Kreativní olympiády „Ukaž, co...

Konference žákovských parlamentů

Náš žákovský parlament přijal pozvání k účasti na regionální konferenci žákovských parlamentů, která se konala dne 23. května 2019 v ZŠ Chýně. Naši školu jelo reprezentovat na toto velké setkání parlamentů z více jak dva...

Naše představa o školní jídelně

Vážení rodiče a milí strávníci, rádi bychom Vám představili, jak my vnímáme naši školní jídelnu a jak bychom chtěli, abyste se ji snažili vnímat i Vy. Základní funkcí školní jídelny je kvalitně a dostatečně nutričně nakr...

Atletický Pohár rozhlasu

V úterý dne 14. května 2019 se žáci 8. a 9. ročníku naší školy zúčastnili atletických závodů o Pohár rozhlasu v Roztokách u Prahy. Chlapecké družstvo ve složení Martin Charvát, Matyáš Kaleta, Maxim Kliment, Lukáš Bon, Pa...

Ohlédnutí za Dnem Země

Po celém území České republiky se každý rok na jaře koná dobrovolnická úklidová akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Do úklidu a oslav Dne Země se zapojila i naše škola. V celoškolním projektu jsme se zaměřili na třídění od...

Šesťáci ve Fata Morganě

V pátek dne 10. května 2019 zavítali žáci šestého ročníku do Botanické zahrady hlavního města Prahy v Troji, kde se již po sedmnácté koná výstava exotických motýlů. Letošním podtitulem výstavy byla migrace. Žáci se dozvě...

Projektová olympiáda ve II. A

Naše škola se letos zapojila do pilotního ročníku Projektové olympiády Ukaž, co dokážeš, která je určená žákům 1. stupně ZŠ. Cílem soutěže je rozvíjet projektové vyučování a samostatný projev dětí formou projektů na téma...

Velikonoce v I. A

Týden před Velikonocemi se děti z I. A blíže seznamovaly s tradicemi, které k tomuto svátku patří. Dnes už například ví, že středa je Škaredá a na nikoho by se neměly mračit. Čtvrtek je Zelený a v jejich jídelníčku by ne...