Projekt Edison

Na konci ledna v naší škole opět proběhl Projekt Edison. Do školy dorazili zahraniční studenti z Indie, Gruzie, Kazachstánu, Indonésie, Jižní Koreje, Turecka a z Tuniska. Cílem jejich návštěvy bylo seznámit naše žáky se ...

Popularizace chemie (2. ročník)

Dne 15. ledna 2020 k nám zavítal Michal Mašek – student 3. ročníku Gymnázia Přípotoční. Chtěl žákům druhých tříd (II. A, II. B, II. C) ukázat, co je to chemie, jak může být zajímavá, ale i zábavná. Během výkladu, doprová...

Divadlo (3. ročník)

Ve středu dne 8. ledna 2020 za dětmi 3. ročníku přijel divadelní spolek Ty-já-tr s představením Causa: Re-CIT-ace. Pásmem plným básniček, říkadel, hádanek a pohádek děti provedla paní Próza a slečna Poezie. Pomocí ukázek...

Pozdrav z Loferu

V pondělí dne 13. ledna 2020 odjeli žáci 7.–9. ročníku na lyžařský zájezd do rakouského Loferu. Z přiložených fotografií se můžete přesvědčit, že na místě panuje skvělé počasí i výborné sněhové podmínky. Návrat domů je n...

Sněhuláci pro Afriku

Vážení rodiče, naše škola se rozhodla na podnět členů našeho žákovského parlamentu zapojit do 8. ročníku projektu Sněhuláci pro Afriku, jehož cílem je pomoci dětem v Africe dostat se ke vzdělání. Akci organizuje neziskov...

Adventní čas v ŠD

Již od poloviny listopadu, s příchodem adventu, začaly ve školní družině přípravy nejkrásnějších svátků v roce. Každé oddělení vyrábělo dárky pro svoji prezentaci na tradiční akci Vánoční vazba s květinou v průhonickém F...

Nauč se říkat NE

Dne 17. prosince 2019 se žáci 5. až 9. ročníku zúčastnili motivační přednášky Dominika Nekolného, profesionálního sportovce BMX, na téma: „Řekni ne drogám“. Dominik Nekolný seznámil žáky s filozofií Straight Edge. Hovoři...

Čtenářská dílna deváťáků a prvňáčků

V prosinci se opět uskutečnila první společná dvouhodinová čtenářská dílna deváťáků a  prvňáčků. Deváťáci si na ni přinesli svoji oblíbenou knížku, kterou v dětství rádi četli. Během první hodiny si společně s prvňáčky n...

Vánoční vystoupení 2019

Jako každoročně naše škola připravila v prosinci vánoční vystoupení pro rodiče žáků i veřejnost. Koncepce z minulého roku, kdy třídy spojily své síly a připravily jedno společné vystoupení za celý ročník, se osvědčila, a...