Pozvánka na den otevřených dveří v ŠD

Táto, mámo, pojď si hrát… Dne 28. listopadu 2017 v 13:30 hod. se otevřou dveře všech oddělení naší školní družiny pro rodiče, sourozence, babičky, dědečky a další, kteří budou mít zájem si s námi pohrát, pracovat n...

Výroční zpráva 2016/2017

Vážení rodiče, Školská rada schválila na svém posledním jednání Výroční zprávu o činnosti Základní školy Průhonice, okres Praha-západ za školní rok 2016/2017. Dokumenty: Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 Příloha č. ...

Národní testování 9. tříd SCIO

Vážení rodiče, ve dnech 6.–13. 11. 2017 bude na naší škole probíhat Národní testování 9. tříd SCIO. Toto testování je celorepublikové a slouží škole jako nástroj pro získávání kvalitní a nestranné zpětné vazby. Současně ...

Workshopy pro rodiče

Vážení rodiče, ve spolupráci s naší školní psycholožkou Lenkou Lupínkovou pro vás připravujeme interaktivní WORKSHOPY, jejichž hlavními tématy budou: specifika psychiky dětí raného věku, častá témata ve vztahu rodič–dítě...

Výdej obědů rodičům nemocných žáků

Vážení rodiče, první den nemoci žáka je možné oběd vyzvednout do vlastní nádoby. Další dny nemoci je nutné dle právních předpisů obědy odhlásit. Výdej obědů pro rodiče těchto žáků je mezi 11.15 a 11.30 hod. Z hygienickýc...

Ředitelské volno (29. 9.)

Vážení rodiče, na pátek 29. září 2017 vyhlašuji dle § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelské voln...

Bakaláři – webová aplikace

Vážení rodiče, milí žáci, v průběhu hlavních prázdnin se systém Bakaláři přesouval na nový server. Z toho důvodu  je nutné, abyste na vašich mobilních telefonech učinili následující kroky: Android/Windows/iOS Odinstalova...