Přijímací řízení na SŠ – odvolání

Vážení rodiče, v případě, že se Vašemu dítěti nepovedly přijímací zkoušky na střední školu a nebylo hned přijato, ještě to neznamená, že se na školu nedostane. Máte možnost podat odvolání, které mu může pomoci se na škol...

Škola nanečisto

V měsíci květnu nabízíme přijatým dětem možnost se každý týden na hodinu stát školákem, vyzkoušet si nanečisto, jak to ve škole chodí. Děti se poznají se svou budoucí paní učitelkou i budoucími spolužáky. Projdou si škol...

Informace k zápisu do 1. ročníku 2017/2018

Termín zápisu Zápis se uskuteční v úterý 4. dubna 2017 od 14 do 18 hodin v budově Základní školy Průhonice. Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011. S sebou k zápisu: platný občanský průkaz zákonného z...

Školní knihovna

Školní knihovna se v současné době nachází v přízemí pavilonu D (vedle šaten). Knížek zatím není mnoho, ale v jejich nabídce si jistě může vybrat žák z každého ročníku. Provozní doba školní knihovny: každý den o velké př...