Příprava nového školního roku 2017/2018

Vážení rodiče, v současné době již plně připravujeme zahájení nového školního roku 2017/2018. Systém Bakaláři je v současné době nefunkční, neboť přecházíme na nové servery. V případě jakýchkoliv dotazů nás proto prosím ...

Nevyzvednutá vysvědčení

Vážení rodiče, nevyzvednutá vysvědčení si můžete v průběhu hlavních prázdnin vyzvednout v kanceláři ekonomky školy Vlasty Jarešové po předchozí domluvě. e-mail: vlasta.jaresova@zspruhonice.cz tel.: 733 737 556...

Přijatí žáci do ŠD (2017/2018)

Vážení rodiče, do školní družiny (2017/2018) byli přijati všichni žáci z budoucích prvních, druhých a třetích tříd, jejichž zákonní zástupci podali přihlášku v řádném termínu. V současné době řešíme organizaci Pobytového...

Organizace výuky v závěru školního roku

Týden exkurzí 1. stupeň: 19.6.–23.6.2017 4. ročník: 23.6.–29.6.2017 2. stupeň: 26.6.–29.6.2017 Konce akcí v týdnu exkurzí dle propozic, které jste dostali od třídních učitelů. Třídnické hodiny (výběr učebnic) 1. stupeň: ...

Pozvánka – Absolvent 2017

Vážení rodiče, dovolte, abych Vás jménem svým i jménem paní starostky pozvala na předání cen obce „Absolvent 2017“ za vynikající práce žáků 9. ročníku naší školy, které se uskuteční v úterý dne 20. 6. 2017 od 16.00 hodin...

Výuka 8. ročníku (7.6.)

Vážení rodiče, ve středu 7. června 2017 končí z organizačních důvodů výuka 8. ročníku v 13:30 hodin. Hodiny tělesné výchovy odpadají. Děkujeme za pochopení. R. Navrátil, zást. řed.

Školní družina 2017/2018

Školní družina ve školním roce 2017/2018 Do školní družiny (ŠD) jsou přijímáni žáci v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších novel a v...

Výuka 1. 6. (Den dětí)

Vážení rodiče, ve čtvrtek 1. června 2017 proběhne na naší škole zábavné dopoledne k Mezinárodnímu dni dětí. Výuka ve všech třídách končí v 11:40 hodin. Mgr. Roman Navrátil, zást. řed.