Ředitelské volno (29. 9.)

Vážení rodiče, na pátek 29. září 2017 vyhlašuji dle § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelské voln...

Bakaláři – webová aplikace

Vážení rodiče, milí žáci, v průběhu hlavních prázdnin se systém Bakaláři přesouval na nový server. Z toho důvodu  je nutné, abyste na vašich mobilních telefonech učinili následující kroky: Android/Windows/iOS Odinstalova...

Zahájení školního roku 2017/2018

Vážení rodiče, milí žáci, nový školní rok 2017/2018 začíná v pondělí 4. září 2017 v 8.00 hodin. Výuka bude probíhat pouze 1. vyučovací hodinu (8.00–8.45 hodin). S sebou si prosím doneste poznámkový blok a tužku. Přivítán...

Příprava nového školního roku 2017/2018

Vážení rodiče, v současné době již plně připravujeme zahájení nového školního roku 2017/2018. Systém Bakaláři je v současné době nefunkční, neboť přecházíme na nové servery. V případě jakýchkoliv dotazů nás proto prosím ...

Nevyzvednutá vysvědčení

Vážení rodiče, nevyzvednutá vysvědčení si můžete v průběhu hlavních prázdnin vyzvednout v kanceláři ekonomky školy Vlasty Jarešové po předchozí domluvě. e-mail: vlasta.jaresova@zspruhonice.cz tel.: 733 737 556...

Přijatí žáci do ŠD (2017/2018)

Vážení rodiče, do školní družiny (2017/2018) byli přijati všichni žáci z budoucích prvních, druhých a třetích tříd, jejichž zákonní zástupci podali přihlášku v řádném termínu. V současné době řešíme organizaci Pobytového...

Organizace výuky v závěru školního roku

Týden exkurzí 1. stupeň: 19.6.–23.6.2017 4. ročník: 23.6.–29.6.2017 2. stupeň: 26.6.–29.6.2017 Konce akcí v týdnu exkurzí dle propozic, které jste dostali od třídních učitelů. Třídnické hodiny (výběr učebnic) 1. stupeň: ...