Výdej obědů rodičům nemocných žáků

Vážení rodiče, první den nemoci žáka je možné oběd vyzvednout do vlastní nádoby. Další dny nemoci je nutné dle právních předpisů obědy odhlásit. Výdej obědů pro rodiče těchto žáků je mezi 11.15 a 11.30 hod. Z hygienickýc...

Ředitelské volno (29. 9.)

Vážení rodiče, na pátek 29. září 2017 vyhlašuji dle § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelské voln...

Bakaláři – webová aplikace

Vážení rodiče, milí žáci, v průběhu hlavních prázdnin se systém Bakaláři přesouval na nový server. Z toho důvodu  je nutné, abyste na vašich mobilních telefonech učinili následující kroky: Android/Windows/iOS Odinstalova...

Zahájení školního roku 2017/2018

Vážení rodiče, milí žáci, nový školní rok 2017/2018 začíná v pondělí 4. září 2017 v 8.00 hodin. Výuka bude probíhat pouze 1. vyučovací hodinu (8.00–8.45 hodin). S sebou si prosím doneste poznámkový blok a tužku. Přivítán...

Příprava nového školního roku 2017/2018

Vážení rodiče, v současné době již plně připravujeme zahájení nového školního roku 2017/2018. Systém Bakaláři je v současné době nefunkční, neboť přecházíme na nové servery. V případě jakýchkoliv dotazů nás proto prosím ...

Nevyzvednutá vysvědčení

Vážení rodiče, nevyzvednutá vysvědčení si můžete v průběhu hlavních prázdnin vyzvednout v kanceláři ekonomky školy Vlasty Jarešové po předchozí domluvě. e-mail: vlasta.jaresova@zspruhonice.cz tel.: 733 737 556...