Žádost o ošetřovné

Vážení rodiče, Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy Vám potvrdíme a pošleme elektronicky. Nemusíte se pro ni zastavovat ve škole. Žádosti prosím směřujte na zást. řed. R. Navrátila buď prostřednictv...

Česká televize – UčíTelka

Vážení rodiče, milí žáci, veřejnoprávní Česká televize od pondělí dne 16. března 2020 spustila unikátní pořad UčíTelka, který se může stát vhodným doplňkem žákovské domácí přípravy. Odkaz zde: https://www.ceskatelevize.c...

Přístupová hesla do Bakalářů

Vážení rodiče, žádosti o vygenerování nových přístupových údajů do Bakalářů (rodičovské/žákovské přístupy) prosím posílejte na e–mail roman.navratil@zspruhonice.cz Děkujeme za spolupráci. R. Navrátil, zást. řed....

Zavření školy od 11. března 2020

Vážení rodiče, vláda České republiky od středy dne 11. března 2020 zrušila výuku na všech základních, středních a vyšších odborných školách do odvolání. Sledujte prosím webové stránky školy, Bakaláře a zpravodajství pro ...

Opatření školy ke koronaviru

Vážení rodiče, z preventivních důvodů jsem dne 9. března 2020 rozhodla o následujících opatřeních: na recepci školy je zaveden nový způsob vyzvedávání žáků ze ŠD (telefonní aparát bude obsluhovat pouze pracovník recepce)...

Vyzvedávání dětí ze ŠD

Vážení rodiče, v souvislosti se současným vývojem koronavirové infekce na území ČR zavádíme od pondělí dne 9. března 2020 nový způsob vyzvedávání dětí ze školní družiny. „Vyzvedávací“ telefonní aparát bude ob...

Koronavirus – aktualizace

Vážení rodiče, Ministerstvo zdravotnictví ČR přijalo opatření, kterým nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v ČR, které se navrátí od 7. března 2020 z Itálie (z jakéhokoliv regionu), aby se dálkově – např. telefonicky s...