Výuka 1. stupně od 25. 5. 2020

Vážení rodiče žáků 1. až 5. ročníku, ministerstvo školství informovalo o harmonogramu uvolňování opatření ve školství. Jak jste určitě zaznamenali, do škol se budou moci dobrovolně vrátit žáci 1. stupně, a to od 25. květ...

Výuka 9. ročníku od 11. května 2020

Vážení rodiče žáků 9. ročníku, jak již jistě víte z médií, vláda ČR svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 9. ročníku, a to za účelem přípravy ...

Výuka přes MS Teams od 4. 5. (2. stupeň)

Vážení rodiče, milí žáci, ZŠ Průhonice od pondělí dne 4. května 2020 přechází na 2. stupni na pravidelnou on-line výuku přes platformu Microsoft Teams. Proč jsme k tomuto opatření sáhli až teď? Vycházeli jsme z doporučen...

Obědy pro veřejnost (70 Kč)

Od pondělí dne 20. dubna 2020 opět vaří naše školní jídelna. Vaříme i pro cizí strávníky za 70 Kč (polévka + hlavní jídlo). Jídlo vydáváme v jednorázových obalech. Možnost odebírat obědy potrvá pro cizí strávníky i po zn...

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku

Vážení rodiče, rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku bude zveřejněno na www stránkách  a vyvěšeno na dveřích hlavního vchodu do školy do čtvrtka dne 7. května 2020. Ester Santolíková Štorková, ředitelka školy...