Změna rozvrhu od 21. 9.

Od pondělí 21. září 2015 dochází k drobné změně v rozvrhu 5. B, 6. A, 6 .B a 7. třídy. 5. B: výuka praktických činností (čtvrtek 4. hod.) se prohazuje s výukou českého jazyka a lit. (pátek 5. hod.) 6. A/6. B: úterní výuk...

Změna rozvrhu 8. třídy (od 14. 9.)

Od pondělí 14. 9. dochází k drobné změně rozvrhu 8. ročníku: výuka předmětu výchova ke zdraví se prohazuje s výukou německého jazyka (jedná se o 4. vyučovací hodinu v pondělí a 6. vyučovací hodinu ve čtvrtek). Nový rozvr...

Zpráva ze školní družiny

Žáci, kteří podali přihlášky do školní družiny v řádném termínu, tj. do 4. 9. 2015, byli přijati. Žáci navštěvující pouze ranní družinu platí 100 Kč za měsíc, tj. září–prosinec 400 Kč (uhradit do 25. 9. 2015), leden–červ...

Začátky zájmových útvarů 2015

Vážení rodiče, upozorňujeme Vás, že vzhledem k probíhající rekonstrukci nemůžeme jako škola v žádném případě garantovat uvedené termíny ani časy začátků zájmových aktivit, které byly uvedeny na nástěnce v přízemí pavilon...

Provoz školní družiny dne 1. 9.

Vážení rodiče, v úterý 1. září 2015 je školní družina v provozu od 7.00 do 16.00 hodin. Od středy 2. září 2015 bude školní družina pracovat v normálním provozu. Mgr. Roman Navrátil, zást. řed.