Rozdělení žáků do 1. a 6. tříd

Vážení rodiče, rozdělení žáků do tříd 1. ročníku proběhne slavnostním způsobem v úterý dne 1. září 2020 od 8.00 hodin. Rozdělení žáků do tříd 6. ročníku jsme Vám poslali prostřednictvím Bakalářů. Zkontrolujte si prosím p...

Volby do školské rady – opakovaná výzva

Vzhledem k tomu, že se doplňovacích voleb zástupců zákonných zástupců nezletilých žáků konaných ve dnech 17.–21. února 2020 nezúčastnila volebním řádem požadovaná jedna třetina oprávněných osob, jsou volby považovány za ...

Rozvrh 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci, rozvrh pro školní rok 2020/2021 zatím provizorně zveřejňujeme zde: Rozvrh pro školní rok 2020/2021 (PDF) Na tradičním místě v pravé části našich www stránek a v Bakalářích se nový rozvrh objeví ...

Vysvětlení k ředitelskému volnu

Vážení rodiče, k vyhlášení ředitelského volna jsem přistoupila po důkladné úvaze a po konzultaci se zřizovatelem školy na základě výskytu koronavirové infekce v jedné z rodin našeho žáka. Přestože v současné době teprve ...

Vyhlášení ředitelského volna

Vážení rodiče, na pátek dne 26. června 2020, pondělí dne 29. června 2020 a úterý dne 30. června 2020 vyhlašuji dle § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání...

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče, s ohledem na současnou situaci jsme se rozhodli v tomto školním roce schůzku budoucích prvňáčků neuskutečnit. Chceme tak předcházet zdravotnímu ohrožení vás rodičů i nás pedagogů. Připravili jsme pro vás z...

Přihlášení k docházce do ŠD (2020/21)

Vážení rodiče, pokud budete mít ve školním roce 2020/2021 zájem o umístění dítěte do školní družiny, prosíme o vyplnění přihlášky/zápisního lístku do školní družiny. Po vyplnění sken/foto dokumentu zašlete jako přílohu z...