Informace k zápisu do 1. ročníku 2017/2018

Termín zápisu Zápis se uskuteční v úterý 4. dubna 2017 od 14 do 18 hodin v budově Základní školy Průhonice. Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011. S sebou k zápisu: platný občanský průkaz zákonného z...

Školní knihovna

Školní knihovna se v současné době nachází v přízemí pavilonu D (vedle šaten). Knížek zatím není mnoho, ale v jejich nabídce si jistě může vybrat žák z každého ročníku. Provozní doba školní knihovny: každý den o velké př...

Výdej zápisových lístků

Zápisové lístky na SŠ Podle školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění úpravy zákonem č. 243/2008 Sb. slouží zápisový lístek k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání na dané ...