Výsledky voleb do školské rady

Souhrnný zápis o volbách do školské rady Čtyřčlenný přípravný výbor ve složení Ing. Petr Beneš, Karolína Marková, Mgr. Romana Šilová a Mgr. Roman Navrátil uspořádal ve dnech 10.–11.1.2017 volby do Školské rady při Základ...

Technické problémy s Bakaláři

Vážení rodiče, z důvodu přechodu na zabezpečenou komunikaci je nutné v mobilní aplikaci znovu přidat školu přes tlačítko vyhledat školu. Tím se do aplikace nastaví nová adresa serveru a veškerá komunikace bude nadále pro...

Kandidátní listina voleb do školské rady

Kandidátní listina voleb do školské rady (zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků) Petra Bogačová Richard Janda Jolana Jozová Adéla Klimentová Lenka Lupínková Marie Růžičková Václav Šafránek Pořadí kandidátky je sta...

Zápis pro školní rok 2017/2018

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, zápis do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018 se na naší škole uskuteční v úterý 4. dubna 2017 od 14 hodin. Spádovou oblast naší školy tvoří obce: Průhonice, Dobřejovice, Nupaky, Herink, ...

Vyhlášení řádných voleb do školské rady

Vážení rodiče, protože se funkční období stávající školské rady nachýlilo ke konci, svolává přípravný výbor zákonné zástupce nezletilých žáků školy k řádným volbám do školské rady dle § 167, odst. 1, 2, 3 zákona č. 561/2...

Jolana Jozová jmenována do školské rady

Vzhledem k tomu, že zákonní zástupci nezletilých žáků nezvolili dne 9. prosince 2016 stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, ředitelka školy jmenovala paní Jolanu Jozovou, v souladu s Volebním ...