Ředitelské volno (3. 6. 2022)

Vážení rodiče, na pátek dne 3. června 2022 vyhlašuji dle § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelské volno z organizačních důvodů. Školní družina a školní jídelna budou v provozu

Read more

Přihlášky na SŠ

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole nebo víceletém gymnáziu podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné školy na tiskopisu předepsaném ministerstvem do 1. března 2022. Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat dvě přihlášky.

Read more