Přihlášky na SŠ

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole nebo víceletém gymnáziu podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy na tiskopisu předepsaném ministerstvem do 1. března 2023. Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat dvě

Read more

Projekt OP JAK

Základní škola Průhonice, okres Praha – západ zahájila dne 1. září 2022 realizaci projektu ZŠ Průhonice šablony OP JAK. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, priorita Vzdělávání, cíl politiky Sociální Evropa,

Read more