Vysvětlení k ředitelskému volnu

Vážení rodiče, k vyhlášení ředitelského volna jsem přistoupila po důkladné úvaze a po konzultaci se zřizovatelem školy na základě výskytu koronavirové infekce v jedné z rodin našeho žáka. Přestože v současné době teprve ...

Vyhlášení ředitelského volna

Vážení rodiče, na pátek dne 26. června 2020, pondělí dne 29. června 2020 a úterý dne 30. června 2020 vyhlašuji dle § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání...

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče, s ohledem na současnou situaci jsme se rozhodli v tomto školním roce schůzku budoucích prvňáčků neuskutečnit. Chceme tak předcházet zdravotnímu ohrožení vás rodičů i nás pedagogů. Připravili jsme pro vás z...

Přihlášení k docházce do ŠD (2020/21)

Vážení rodiče, pokud budete mít ve školním roce 2020/2021 zájem o umístění dítěte do školní družiny, prosíme o vyplnění přihlášky/zápisního lístku do školní družiny. Po vyplnění sken/foto dokumentu zašlete jako přílohu z...

Výuka 1. stupně od 25. 5. 2020

Vážení rodiče žáků 1. až 5. ročníku, ministerstvo školství informovalo o harmonogramu uvolňování opatření ve školství. Jak jste určitě zaznamenali, do škol se budou moci dobrovolně vrátit žáci 1. stupně, a to od 25. květ...