Florbal 4.–5. tříd

V úterý 14. října se naši žáci Tomáš Bartusek (5.A), Lukáš Bon (4.B), David Chrpa (5.A), Tereza Jandová (4.A), Max Kliment (4.A), Natálie Kučerová (4.A), Adam Lehovec (4.A), Patrik Pavlík (5.A), Radim Sirůček (4.B) a Kat...

Páťáci v Triloparku

Na začátku školního roku navštívily děti ze tříd 5. A a 5. B interaktivně – vzdělávací centrum Trilopark. Program byl zajímavě sestavený a plný nových informací týkajících se historie života na naší planetě. Děti z obou ...

Návštěva I. B v knihovně Opatov

Děti z I. B navštívily v pátek 10. října 2014 knihovnu Opatov. Nejprve si s paní knihovnicí povídaly o knížkách, seznámily se s tím, jak to v knihovně chodí. Pak našly všechny skřítky, které dělají v knihovně neplechu a ...

Piráti z 3. A

Děti ze 3. A se pro letošní rok staly piráty. Jsou rozděleny do šesti barevných lodí. V těchto skupinách pracují a překonávají nástrahy, které jim zadává kapitánka Jana Bergerová. Společně si sestavily pravidla panující ...

Plavecký výcvik

Od září jezdí děti druhých a třetích tříd v rámci tělesné výchovy na plavání do bazénu v Hostivaři. Děti dělají velké pokroky. Podívejte na několik „mokrých“ fotek. Mgr. Jana Bergerová

Návštěva knihovny

Dne 9. října jsme navštívili knihovnu na Opatově. Cestu autobusem jsme zvládli bez problémů a v knihovně se nám moc líbilo, paní knihovnice vyprávěla velmi poutavě a všechny děti úžasně spolupracovaly. Myslím, že se z po...

Beseda s vědcem

Dne 7. září se žáci 6.–9. ročníku zúčastnili besedy s vědcem v rámci projektu Triangl. Dvouhodinové bloky pod vedením Mgr. Juračky představily žákům především makrosnímky mikrosvěta kolem nás. Tyto záběry byly pořízeny ř...

Dopravní výchova

V letošním školním roce byla na naší základní škole zahájena výuka dopravní výchovy pro žáky 3.–5. ročníku. Po celý rok se budou děti seznamovat s pravidly silničního provozu, která jim pomohou orientovat se v dopravních...

Sportovní odpoledne

Ve čtvrtek 2. 10. 2014 se v areálu ZŠ a MŠ konal 2. ročník Sportovního odpoledne pro rodiče a děti, společná akce obou těchto škol. I díky krásnému slunečnému počasí přišlo velmi mnoho rodin. Po přivítání ředitelkami obo...

Dopravní výchova I.B

V pátek 3. 10. 2014 využila třída 1. B pro výuku prvouky dopravní hřiště u mateřské školy. Prvňáčci se učili správně přecházet vozovku, chodit bezpečně po chodníku i silnici, kde chodník chybí. Děti poznávaly dopravní zn...