Sbírka pro Fond Sidus

V měsíci listopadu 2019 se školní družina ZŠ Průhonice opět zapojila do veřejné sbírky vyhlášené Fondem Sidus. Jejím cílem bylo získání finančních prostředků na pomoc při léčbě vážně nemocných dětí v České republice. Žác...

Ponožkový Pestrouš

Žáci školního parlamentu Základní školy Průhonice zorganizovali během měsíce listopadu pro ostatní spolužáky a jejich rodiče projekt „Ponožkový Pestrouš“. Tato akce měla za cíl přiblížit dětem a široké veřejnosti pomoc a...

Modely v praktických činnostech

V hodinách praktických činností si žáci zkouší sami vyrobit, popř. sestavit jednoduché stroje, zařízení a předměty, se kterými se setkávají v denním životě. Z jednoduchých konstrukčních prvků navrhnou a sestavují model, ...

Práce s mapou (III. A)

Ve čtvrtek dne 7. listopadu 2019 jsme v rámci teoretické části výkladu map a kartografie přizvali do výuky pana Ing. Jakuba Havlíčka, Ph.D., aby nám ukázal i jejich praktické využití. Zabývali jsme se povrchem České repu...

Projekt 30 let svobody

Dne 17. listopadu 2019 uplynulo třicet let od událostí na Národní třídě v Praze, které se staly impulzem pro demokratické změny v naší vlasti. Z dnešního pohledu se zdá takřka neuvěřitelné, že během poměrně krátké doby –...

Výsledky školního kola Dějepisné olympiády

Ve středu dne 20. listopadu 2019 proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády. Tematické zaměření letošního ročníku bylo „Dlouhé století se loučí (1880–1920)“. Do soutěže se zapojilo celkem patnáct žáků z 8. a 9. ročníku. Vý...

Okresní kolo ve florbalu

Ve čtvrtek 14. listopadu 2019 se žákyně 6. a 7. ročníku zúčastnily okresního kola ve florbalu, konaného ve sportovním areálu Hamr Braník. První zápas děvčata odehrála proti Jesenici, kdy od začátku byla znát velká nervoz...

Turnaj ve stolním tenisu

V úterý 5. listopadu 2019 se žáci naší školy zúčastnili okresního kola ve stolním tenisu ve sportovní hale v Dolních Břežanech. Chlapci, ve složení Jakub Ondroušek, Jakub Hausman a Matěj Hausman, odehráli v základní skup...

Život zvěře v podzimní přírodě (Vv)

Během podzimu se někteří žáci zapojili do výtvarné soutěže Okresního mysliveckého spolku Praha-západ. Zadané téma „Život zvěře v barevné podzimní přírodě“ mohli žáci zpracovat libovolnou technikou. Ze zaslaných prací tam...

Podzim s knihou (II. C)

Ve čtvrtek dne 7. listopadu 2019 jsme si vyzkoušeli projektový den s názvem „Podzim s knihou“. Sychravé podzimní počasí a dlouhé večery přímo vybízí k četbě. Jako téma jsme proto zvolili knihu. Navázali jsme tak na dílny...