Den dětí 2019

V pátek dne 31. května 2019 se tradičně uskutečnilo zábavné dopoledne připravené žáky 9. ročníku pro jejich mladší spolužáky k Mezinárodnímu dni dětí. Začali jsme slavnostním nástupem a odpočítáváním do začátku netrpěliv...

Projekt Žížaliárium (I. B)

Žáci I. B v pondělí dne 27. května 2019 dokončili svůj projekt: „Žížaliárium“. Pracovali ve skupinách. Do skleněných lahví dali zeminu, písek, natrhané listy, žížaly a vše pokropili vodou. Na závěr sklenici přikryli tmav...

Exkurze na úřad práce

Ve dnech 30. a 31. května 2019 navštívili žáci VIII. A a VIII. B poradenské středisko Úřadu práce pro Prahu-západ, které sídlí na Praze 7. Pro žáky zde byl připraven zajímavý program o možnostech studia na středních škol...

Úspěch v Kreativní olympiádě

V úterý dne 28. května 2019 se žáci IV. C – Aneta Doubková, Sofie Kriaa, Veronika Rešová, Filip Pavlík, Jakub Soukup a žáci V. A – Viktor Plavec, Jakub Benátčan a Alžběta Kubátová zúčastnili Kreativní olympiády „Ukaž, co...

Konference žákovských parlamentů

Náš žákovský parlament přijal pozvání k účasti na regionální konferenci žákovských parlamentů, která se konala dne 23. května 2019 v ZŠ Chýně. Naši školu jelo reprezentovat na toto velké setkání parlamentů z více jak dva...

Naše představa o školní jídelně

Vážení rodiče a milí strávníci, rádi bychom Vám představili, jak my vnímáme naši školní jídelnu a jak bychom chtěli, abyste se ji snažili vnímat i Vy. Základní funkcí školní jídelny je kvalitně a dostatečně nutričně nakr...

Atletický Pohár rozhlasu

V úterý dne 14. května 2019 se žáci 8. a 9. ročníku naší školy zúčastnili atletických závodů o Pohár rozhlasu v Roztokách u Prahy. Chlapecké družstvo ve složení Martin Charvát, Matyáš Kaleta, Maxim Kliment, Lukáš Bon, Pa...

Barevný týden

Žákovský parlament vyhlašuje Barevný týden na naší škole! 3.– 7. 6. 2019 Pojďme oživit školní oblékání! Na každý den v tomto týdnu je vybrána jedna barevná kombinace, ve které přijdeme oblečeni do školy. Každý den bude v...

Dospívání, první lásky, AIDS

Dne 10. května 2019 proběhl na naší škole preventivní program určený žákům osmých a devátých tříd. Program byl veden zkušenými lektory, zdravotnickými pracovníky ze Státního zdravotního ústavu Praha, kteří mají dlouholet...

Ohlédnutí za Dnem Země

Po celém území České republiky se každý rok na jaře koná dobrovolnická úklidová akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Do úklidu a oslav Dne Země se zapojila i naše škola. V celoškolním projektu jsme se zaměřili na třídění od...