Týden exkurzí ve II. B

Žáci II. B prožili velmi pestrý týden. Ve čtvrtek dne 20. června jsme navštívili park v Průhonicích, kde si děti užily her v přírodě obklopeny lučními plochami, rybníky a potoky se slepými rameny. V mistrně voleném průhl...

Týden exkurzí ve II. A

Ve čtvrtek dne 20. června jsme uskutečnili již druhé vystoupení pro seniory průhonického Alzheimercentra. Na naší listopadové návštěvě jsme slíbili babičkám a dědečkům, že je na konci školního roku navštívíme znovu a sli...

Třída VII. A v TEP factoru

Dne 21. 6. navštívili žáci VII. A TEP factor, areál plný zábavy. Jedná se obdobu soutěže Pevnost Boyard, která přitáhla k televizním obrazovkám řadu diváků. Žáci se rozdělili do jednotlivých týmů. Společně plnili úkoly v...

Týden exkurzí II. C

Ve čtvrtek jsme navštívili Dendrologickou zahradu, kde pro nás lektorka měla připravený program „Co žije v zahradě.“ Děti se zaujetím poslouchaly, hledaly, skládaly, pozorovaly a z jednotlivých stanovišť odcházely vždy j...

Týden exkurzí VI. A

Týden exkurzí třídy VI. A probíhal velmi různorodě. Začal návštěvou kina Galaxie Háje. Děti zde v předpremiéře zhlédly prázdninový příběh „Uzly a pomeranče“. V pátek strávili den plný zábavy ve Fun Parku Jesenice. V plze...

Exkurze V. A

Ve čtvrtek dne 20. 6. třída V. A navštívila Cinema City Galaxii, kde zhlédla animovaný film „Hledá se Yetti“. V pátek dne 21. 6. jsme si zasoutěžili ve sportovním areálu Fotbalgolfu v Praze Kateřinkách. Žáci si vytvořili...

Exkurzní týden V. B

Čtvrtek 20.6. Dne 20. 6. jsme se vydali s V. B do centra Prahy. Cestou jsme si procvičili orientaci v metru, v jízdních řádech, využili jsme v praxi pravidla silničního provozu. Stavili jsme se u chrámu sv. Cyrila a Meto...

Exkurze III. A & III. B

Ve dnech 20.–25. června 2019 navštívily děti ze III. A a III. B mnoho rozmanitých míst. Vyzkoušely si život ve středověké vesničce Botanicus. Navštívily ZOO v Praze, kam se těšily asi nejvíce a výlet se opravdu se vydaři...

Týden exkurzí ve III. C

Minigolf v Šeberově (čtvrtek 20. 6. 2019) Ve čtvrtek jsme podnikli pěší výlet na Minigolf do Šeberova, kde si děti vyzkoušely svůj odhad a přesnost při trefování jamek míčkem. Výlet jsme si užili – byl velmi slunný. Průh...