Zápis – losování náhradníků pro přijetí

Vážení rodiče,

oficiální výsledek zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024 bude zveřejněn v pátek dne 12. května 2023 na webových stránkách školy a bude také vyvěšen na dveřích hlavního vstupu do školy.

V tuto chvíli Vám můžeme oznámit, že do 1. ročníku ZŠ Průhonice pro školní rok 2023/2024 budou přijati všichni uchazeči dle kritérií 1.–4.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

  1. Dítě po odkladu s místem trvalého pobytu v obci Průhonice.
  2. Dítě s místem trvalého pobytu v obci Průhonice.
  3. Dítě, které má v ZŠ Průhonice sourozence.
  4. Dítě navštěvující Mateřskou školu Průhonice.
  5. Ostatní děti.

LOSOVÁNÍ NÁHRADNÍKŮ

Ve středu dne 10. května 2023 od 17.30 hodin proběhne veřejné losování pořadí náhradníků (kritérium č. 5). Losování proběhne v průběhu zasedání školské rady a provedou jej její členové.

Výsledek losování oznámíme rovněž v pátek dne 12. května 2023 na stránkách školy a na dveřích hlavního vstupu do školy.

Ester Santolíková Štorková, ředitelka školy