Úspěch v Projektové olympiádě

Průhonická škola byla dne 18. května 2023 hostitelem okresního kola Projektové olympiády pro Prahu-západ. Tato kreativní soutěž v prezentování žákovských projektů cílí na nadané žáky 1. stupně. Své projekty přijeli prezentovat žáci z Krhanic, Senohrab, Jílového u Prahy, Úhonic, Hradištka, Řitky, Kamenného Přívozu a chybět nemohli ani reprezentanti naší školy. Organizátory této akce jsou firma Think Creative a organizace Svět na dlani.

Samotné prezentace začaly uvítáním organizátorek paní Mileny Kostečkové a paní Ivany Blažkové, dále úvodními slovy paní ředitelky Ester Santolíkové Štorkové a pana starosty Petra Beneše. Minireportáž z celé akce přijela natočit Česká televize.

Týmy soutěžily ve třech kategoriích: 2.–3. ročník, 4.–5. ročník a individuální projekty.

Tříčlenná porota měla těžké rozhodování, neboť hodnotila celkové zpracování projektu, výběr i aktuálnost  tématu, prezentační dovednosti soutěžících a míru zapojení diváků.

Ustanovena byla i divácká porota z řad žáků školní družiny. Ta, po skončení samotných prezentací,  hodnotila pomocí žetonů své favority.

Velkou radostí pro všechny z průhonické školy bylo vítězství týmu ze třídy V. A ve složení Tereza Frankovičová, Marie Látová a Filip Nový, vedeného mentorem panem učitelem Karlem Šímou. Jejich projekt s  názvem Plavání, otužování a saunování oslovil porotu výrazným přednesem, zajímavým provedením a komunikací s publikem. Naše radost nekončila, protože porota ocenila divokou kartou náš  tým  ze třídy IV. A, vedený mentorkou paní učitelkou Petrou Švábíkovou. V tomto žákovském týmu prezentovali Lea Kačmárová, Kristýna Mašková a Jindřich Ježek projekt s názvem Lego.

Jsme pyšní na úspěchy našich žáků a doufáme, že svým přístupem budou motivovat ostatní spolužáky v dalších ročnících soutěže.

Romana Šilová, zástupkyně ředitelky