Přípomínka Květnové revoluce 1945

V pátek dne 5. května 2023 se na Květnovém náměstí v Průhonicích u pomníku obětem 1. a 2. světové války odehrála slavnostní vzpomínková akce na události Pražského povstání 1945. Piety se zúčastnilo vedení obce Průhonice v čele s panem starostou Ing. Petrem Benešem a panem místostarostou Jaroslavem Langrem.

Školu reprezentovala žákyně Ema Krčková z VIII. A třídy, která důstojně přednesla českou státní hymnu.

R. Navrátil, zást. řed.