Konference žákovských parlamentů v Chýni

Ve středu dne 24. května 2023 jsme navštívili konferenci zástupců školních parlamentů ZŠ v Chýni. Naši školu zastupovali tři chlapci z osmého ročníku Kristian Jegorov (VIII. B), David Pospíšil (VIII. B) a Lin Jinxuan (VIII. A).

Konference byla rozdělena do dvou bloků. Dopolední program probíhal v prostorné tělocvičně školy. Zde se sešli učitelé a žáci z mnoha základních škol nejen z Prahy a okolí, ale také např. Berouna nebo Jílového. V rámci zahájení promluvil ředitel školy Jaroslav Novák a starostka obce Chýně Anna Chvojková. Byli jsme seznámeni s historií školy, parlamentu a jeho činnosti. Žáci ZŠ Chýně nám odprezentovali své nejzdařilejší projekty inspirované partnerskou školou v Salaskóli na Islandu. Školy spolupracují již druhým rokem a za tuto dobu proběhlo několik vzájemných návštěv. Na konferenci byla přítomna paní ředitelka mateřské školy Hrönn Valentinusdóttir. Paní ředitelka ve svém projevu mluvila o tom, jak vypadají a fungují školy na Islandu obecně, jakými principy se řídí a jaká mají pravidla. Výuka na Islandu, ale např. i ve Finsku nebo Norsku je založena zejména na projektovém učení, propojování předmětů i žáků různého věku, svobodě učení, solidaritě, vzájemné pomoci, spolupráci a zejména budování osobní zodpovědnosti za své učení. Tato filosofie vzdělávání se nám velmi líbila. Jedním z nástrojů je právě i činnost žákovského parlamentu. V odpoledním bloku jsme se věnovali rozšiřujícím workshopům.

Konference byla velmi inspirativní. Těšilo nás zúčastnit se tak krásné akce a setkat se se zajímavými lidmi, kteří nás mohou obohatit o své osobní, mnohdy celoživotní zkušenosti. Rádi některé z prezentovaných nápadů zrealizujeme i v naší škole v příštím školním roce.

Alexandra Cihlářová, koordinátorka ŽP