Projekt Voda (II. B)

Žáci 2. ročníku se aktivně účastní celoročního projektu Voda. Jedním z mnoha úkolů bylo vytvořit svůj první velký referát na téma: Botič

V II. B jsme se losováním rozdělili do šesti skupin. Děti měly týden na to, aby si zajistily zajímavé informace a obrázky k tomuto tématu. Protože jsme se na Botič v Průhonicích byli i podívat, motivace byla veliká.

Dvě vyučovací hodiny prvouky žáci vybírali, třídili, malovali obrázky a psali informace o Botiči. Vše pak nalepili na velkou čtvrtku, čímž nám vzniklo šest překrásných naučných plakátů.

Nejtěžší úkol nás teprve čekal. Jak správně předat získané informace a zajímavosti ostatním spolužákům? Trénovali jsme nejdříve u nás ve třídě. Společně jsme si radili, jak mluvit nahlas a srozumitelně. Co je důležité říci a co méně. Zkrátka pro druháčky velmi obtížný úkol. Hlasováním jsme vybrali nejlepší skupinku, která svůj referát přednesla i žákům II. A, a dokonce i dětem v první třídě (I. A).

Měli jsme velký úspěch a myslím si, že největší odměnou pro děti byla obrovská radost z dobře odvedené práce.

Martina Mudruňková, třídní učitelka