Závěr 1. pololetí (II. B)

Blíží se nám závěr prvního pololetí druhého ročníku, a tak je čas na celkovou rekapitulaci naší práce ve škole. Žáci II. B udělali opravdu obrovský kus práce. Zvládli velmi dobře učivo matematiky (především násobilku), českého jazyka, anglického jazyka i prvouky.

Mezi oblíbené hodiny patří naše pravidelné DÍLNY ČTENÍ a TŘÍDNICKÉ HODINY.

Každý žák II. B si přečte jednu celou knihu za měsíc. Z té si pak udělá kratičký zápis do svého čtenářského deníku. Vznikají nám opravdu krásné zápisky o přečtených knihách vyzdobené dětskými ilustracemi. A když každou středu na 20 minut třída zcela ztichne a všechny děti se ponoří do svých příběhů, je to úžasný zážitek, vidět tolik zaujatých čtenářů, kteří ještě před rokem neuměli číst.

Další obrovský pokrok udělali žáci II. B v samotné atmosféře naší třídy. Velmi se zlepšila tolerance mezi dětmi, soudržnost kolektivu a přátelské vztahy ve třídě. Děti umí báječně pracovat ve skupinách a navzájem se respektovat. K tomu nám významně pomáhají TŘÍDNICKÉ HODINY, skupinové práce v hodinách a různé menší i větší projekty.

Práce se nám daří také díky skvělé spolupráci rodičů a velké pomoci naší paní asistentky Kláry Niederlové. Společně se již teď těšíme na další pololetí školního roku 2022/2023.

Martina Mudruňková, třídní učitelka